Silta kriisin jälkeiseen aikaan ei ole vielä valmis


Uusin koronaviruksen vaikutuksia koskeva kauppakamarien tilannekuva Satakunnan osalta

  • Silta kriisin jälkeiseen aikaan ei ole vielä valmis – osa vaikutuksista vasta konkretisoitumassa


Kauppakamarit toteuttivat kolmannen kerran tilannekuvakyselynsä koronakriisin alettua. Tuloksista nähdään, että odotuksissa on edelleen varsin vahvaa huolestuneisuutta, varsinkin niiden toimialojen osalta, joissa vaikutukset ovat jo realisoituneet.


Satakuntalaiset t yritykset ovat aktiivisesti tarttuneet häiriötilanteiden rahoituksiin. Tukihakemusten määrät ovat olleet isoja, joten päätöksenteko on ruuhkaantunut pahasti. Tämä aiheuttaa ylimääräistä harmia, koska maksuvalmiuden suunnittelu vaatisi nopeampaa ennakointia yrityksissä.

On huomattava, että niillä aloilla, joiden liiketoimintaa on rajoitettu tai kielletty, on vielä tehtävä valtion osalta kompensaatiotoimia korvaamaan menetettyä liikevaihtoa. Ravintola- ja matkailualalla kauppakamarit ovat esittäneet alv-veron laskemista väliaikaisesti näiden toimialojen osalta yhtenä mahdollisena keinona saada hyvät yritykset säilymään kriisin yli.


Terveyden merkitys työpaikoilla on korostunut kriisin aikana. Terveyden turvaamiseen suhtaudutaan erittäin suurella vakavuudella. Osa uusista käytännöistä on varmasti tullut jäädäkseen. Työpaikoilla kiinnitetään korostetusti huomiota hygieniatason nostamiseen sekä sellaisiin työkäytäntöihin, joiden avulla kontakteja saadaan minimoitua niissä työtehtävissä, jota ei voida suorittaa etätyönä. Sosiaalitilojen käytössä ja esim. lounastauoilla henkilöstön tuleekin olla erityisen huolellinen kriisin yhä kestäessä. Yhä edelleen yrityksissä terveystilanne on kohtuullisen hyvä, mutta arvioissa on varauduttu laajempiin poissaoloihin pandemia-ennusteiden mukaisesti.

Kauppakamarien kyselyssä kysyttiin myös erilaisten rajoitusten haittavaikutuksia talouteen. Satakuntalaiset yritykset kokivat 10 henkilön kokoontumisrajoituksen jo haitalliseksi, eivätkä toivoisi enää tiukennuksia tähän määrään. Myös kansainvälisen työvoiman liikkuvuutta koskevat kiellot haittaavat yritysten toimintaa ja tähän toivottaisiin selkeämpiä käytäntöjä. Julkisten tilojen, kuten liikuntatilojen ja kulttuurilaitosten sulkemisen on koettu liiketoimintaa haittaavaksi. Sen sijaan testaamisen ja tartuntaketjujen tehokkaan jäljityksen sekä alakoulujen ja päivähoidon avaamisen koettaisiin vaikuttavan myönteisesti ja näitä toimia toivotaan luonnollisesti heti, kun se on turvallisuustilanteen osalta mahdollista.


Muutamia poimintoja

  • Liikevaihdon odottaa pysyvän ennallaan enää 9,2 %vastanneista
  • Konkurssin riski on noussut merkittävästi 28 % yrityksissä
  • Julkisten tilojen sulkeminen on vaikuttanut haitallisesti tai erittäin haitallisesti 50,0 %
  • Alakoulujen ja päiväkotien avaaminen vaikuttaisi myönteisesti 43,6 %
Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 30.3. ja 16-17.3. Vastaajia oli tällä kerralla Satakunnan kauppakamarin alueella 119 ja Rauman kauppakamarin alueella 44. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan löytyvät kauppakamarien sivuilta.


AIEMPIEN KYSELYJEN TULOKSET:

Kyselyn toteutus 30.3.2020Vastaajia Satakunnan kauppakamarista 106

Huoli taloudesta kasvaa Satakunnassa

Kaksi viikkoa sitten ihan koronakriisin alussa tehty tilannekuva on muuttunut selkeästi huolestuttavampaan suuntaan. Vaikutukset monille toimialoille ovat vasta kirkastumassa ja varautumista on lisätty.

Lue lisää

Missä mennään Satakunnassa koronatilanteen osalta nyt?

Lue lisää