Ammattilaisia hallitukseen


Hallituksen tehtävänä on yhteistyössä toimivan johdon kanssa luoda tämän päivän yhtiöstä huomisen päivän yhtiö.

Voisiko riippumattomasta hallituksen jäsenestä olla hyötyä uusien ajatusten löytämisessä ja luomisessa?
Mitä osaamista itse asiassa yhtiön tulevaisuus tarvitsisi? Riippumattoman hallituksen jäsenen hankinta on monen kynnyksen takana. Mikä estää tämän prosessin liikkeellelähdön? Satakunnan Hallituspartnerien verkosto tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin.

Kysy lisää Hallituspartnerit Satakunta ry puheenjohtaja Kari Hannus

Hallituspartnerit Satakunta ry:n toiminnan tavoitteena on satakuntalaisten yritysten hallitusten asiantuntemuksen lisääminen.