Sujuvasti maailmalle.


Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus ja ATA carnet -tulliasiakirja

Kauppakamarit myöntävät ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia ja ATA carnet-tulliasiakirjoja.

Alkuperätodistus haetaan sähköisesti www.vientiasiakirjat.fi -palvelun kautta.

ATA carnet-tulliasiakirja haetaan www.atacarnet.fi -sivuston kautta.

Asiakirjojen vahvistaminen

Useimmiten ulkomaiset tahot voivat pyytää yritystä vahvistamaan tietyn asiakirjan kauppakamarissa. Yleensä pyyntö liittyy ulkomaankaupan rutiineihin. Yleisimpiä kauppakamarissa vahvistettavia ulkomaankaupan asiakirjoja ovat kauppalaskut, pakkausluettelot, hinnastot ja erilaiset todistukset.

Vahvistuksella kauppakamari todentaa tietyn asiakirjan sisällön ja olemassaolon vahvistushetkellä. Asiakirjoissa esiintyvistä tiedoista on kauppakamarin harkinnan mukaan esitettävä sellaiset selvitykset, että kauppakamari voi vakuuttua tietojen oikeellisuudesta.

Usein asiakirjoja joudutaan toimittamaan ulkomaille ”virallisesti oikeaksi todistettuna”. Yksityisen asiakirjan kohdalla allekirjoituksen todistaa Suomessa oikeaksi julkinen notaari maistraatissa.​​​​​​​

Asiakirjojen vahvistusta haetaan www.vientiasiakirjat.fi -palvelun kautta.

Hakija rekisteröityy Vientiasiakirjat -palvelun käyttäjäksi ja saa tunnukset käyttöönsä. Rekisteröitymistä varten hakijan on täytettävä valtuutusasiakirja. Valtuutusasiakirja liitetään hakemukseen palveluun rekisteröidyttäessä.

Vahvistettava asiakirja lähetetään palvelun kautta valittuun kauppakamariin, missä se vahvistetaan ja leimataan sähköisesti. Kauppakamarissa vahvistuksen tekee henkilö, jolla on siihen tarvittava valtuutus. Vahvistuksen jälkeen hakija voi tulostaa asiakirjan.