Hallitus

"Satakunnan kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, jonka on huolehdittava kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä."

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana kauppakamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina kauppakamarin varapuheenjohtajat sekä vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuosittain.

Satakunnan kauppakamarin hallitus linjaa strategiaa, priorisoi asioita, joihin keskittyä ja jakaa yhteistä tilanneymmärrystä.

Hallitus vuodelle 2024 valittiin kauppakamarin syyskokouksessa joulukuussa 2023.

Kerran vuodessa kauppakamarin hallitus kokoontuu strategiakokoukseen miettimään keskeisiä linjauksia.


SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

Puheenjohtajat

Varapuheenjohtajat

Jäsenet