Hallitus


Satakunnan kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, jonka on huolehdittava kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana kauppakamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina kauppakamarin varapuheenjohtajat sekä vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuosittain.


SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

Puheenjohtajat

Varapuheenjohtajat

Jäsenet