Hallitus

Satakunnan kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, jonka on huolehdittava kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana kauppakamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina kauppakamarin varapuheenjohtajat sekä vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuosittain.


Hallituksen vuoden ensimmäisessä tapaamisessa helmikuussa 2020. Kuvassa vasemmalta Petri Paajanen, Matti Ratsula, Jari Multisilta, Pekka Saariluoma, Pekka Ekberg, Harri Tuomi, Timo Rautalahti, Matti Kiuru, Minna Nore ja Sari Mäkitalo.
SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

Puheenjohtajat

Varapuheenjohtajat

Jäsenet