​​​​​​​TIEDOTE 4.1.2023

Satakuntalaiset energia-alan toimijat, viranomaiset ja elinkeinoelämä toimivat yhdessä sähköpulan välttämiseksi


Suomen sähköjärjestelmä toimii, kun sähköntuotanto ja sähkön kulutus ovat yhtä suuria. Sähkön riittävyyteen vaikuttavat sekä tuotannon että kulutuksen määrät. Tänä talvena voi olla edessä tilanteita, että Suomessa sähkönkulutus on suurempaa kuin tuotanto eikä naapurimaista saada ostettua riittävästi sähköä, syntyy sähköpula.

Satakunnan kuntajohtajat ovat kokouksessaan 30.11. päättäneet, että Satakuntaan kootaan energiaverkkojen mahdollisia säännöstelyjä ja häiriötilanteita ajatellen maakunnan kattavasti sähköverkkoyhtiöiden, Fingridin ja aluehallinnon toimijoiden, sekä kuntien ja keskeisimpien sidosryhmien yhteinen vuorovaikutusryhmä (energianyrkki). Kyseinen ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.12.2022.

Energianyrkki on laatinut yhteistyössä tiedotteen kotitalouksille ja yrityksille Satakunnan alueella, jossa on koottuna yhteen ajankohtaista tietoa sähköpulasta sekä varautumisesta mahdollisiin sähkökatkoihin. Tiedotteet kotitalouksille sekä yrityksille ovat tämän tiedotteen liitteenä ja tulevat nähtäväksi eri toimijoiden viestinnässä ja uutiskirjeissä satakuntalaisten energia-alan toimijoiden, viranomaisten sekä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kautta.

Lisätiedot:
Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, 050 350 1505,
asko.aro-heinila@satakunta.fi