Tapahtumia ja nostoja​​​​​​​
Vuoden kauppakamarit 2020

Rauman ja Satakunnan kauppakamarit


Koronavuoteen sisältyi onneksi paljon myös positiivisia uutisia.


Virtuaalisilla kauppakamaripäivillä saimme todella yllättyä - ensimmäistä kertaa kauppakamarien historiassa vuoden kauppakamareiksi valittiin yhtäaikaa kaksi kamaria


- Me ja Rauma, voimakkaan ulospäin näkyvän hyvän yhteistyön vuoksi.


Tästä olemme kovasti ylpeitä!


Rauman ja Satakunnan kauppakamarien puheenjohtajistot tapaavat muutaman kerran vuodessa yhteisten agendojen äärellä. Yyterin tapaamisessa lokakuussa puheenjohtajatkin saivat nauttia kakkua iloisen yllätyksen kunniaksi.


Korona-tilanteen myötä myös kauppakamarien oli toimittava nopeasti.


Heti koronavaiheen ensi viikoilla olimme mukana järjestämässä infowebinaareja niistä keskeisistä yrityksiä koskevista muutoksista, joista saataisiin apua akuuttiin tilanteen hallintaan.

Aktivoimme jäsenillemme Neuvontapalvelun, josta voi veloituksetta kysyä tietoja esim. työsuhteisiin, sopimuksiin tai verotukseen liittyen. Kokosimme myös vuoden aikana erilaisia infopaketteja kulloisenkin tilanteen mukaan ajankohtaisesta tiedosta, jota jaoimme uutiskirjeemme, webbisivujemme ja median kautta.

Valiokunnat näyttivät vahvuutensa. Virtuaalisissa tapaamisissa vaihdettiin tietoja ja parhaita käytäntöjä, kuultiin, miten muilla menee ja opittiin yhdessä. Näiden kautta piirtyi nopeasti kuva yritysten tilanteista ja asioista, joita on hyvä tuoda tietoa laajemminkin.


Kauppakamari toimi myös siltana tilannekuvan välittämisessä valtakunnan tasolla ja alueellisesti. Satakuntaan perustettiin koronavaikutusten seurantaryhmä, jossa kaupunkien, viranomaistahojen, kansanedustajien ja elinkeinoelämän edustajien kesken jaetaan tietoa ja yritetään mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa oikeilla toimilla koronan vaikutusten minimointiin.

Myös kauppakamarien toimitusjohtajien tapaamistiheyttä lisättiin. Parhaimmillaan keskusteltiiin tilanteesta ja sen vaatimista toimista useita kertoja viikossa.Koronakyselyt X 10

Erityisen hyvää tilannekuvaa saatiin kauppakamarien yhdessä toteuttamista koronakyselyistä, joita tehtiin 2020 vuonna kymmenen kertaa. Näistä pystyttiin koko ajan seuraamaan sekä tilannetta kyselyhetkellä että odotuksia kahden kuukauden päähän ja myös ajankohkohtaisia erityiskysymyksiä esim. hallituksen päätösten tueksi. Satakunnan kauppakamarin jäsenistä kyselyyn osallistui 110 - 150 yritystä, mikä antoi kattavan kuvan..

Vuoden aikana koottiin myös kansallisesti vientiyritysten verkosto ministeri Skinnarin tueksi. Tämän verkoston kautta saatiin ajan tasalla olevaa tietoa yrityksistä kansainvälisen kaupankäynnin esteistä ja matkustuskäytäntöjen haitoista suoraan kansalliseen päätöksentekoon.
Kumppanuustilaisuuksia


Yhdessä Läpitapiola Satakunnan kanssa järjestimme turvallisuuskäytäntöjä tarkasti noudattaen tilaisuuden, jossa keskustelimme siitä, miten työelämässä rakennetaan turvallisuuden ja hallinnan tunne. Kehonkielen ja toimintamallien merkityksestä alusti Sami Sallinen.


Myös muita kumppanuustilaisuuksia on jo varsin pitkälle suunniteltu, mutta ne haluamme järjestää siinä vaiheessa, kun pääsemme jälleen verkostoitumaan kasvotusten.


Projektit kärkitekemisten vauhdittamisessa


ExploreWork - auttoi yrityksiä tavoittamaan niille tärkeitä osaajia!

ExploreWork! -toiminnan kautta yritykset pääsevät tutustumaan nuoriin osaajiin mahdollisimman kiinnostavilla tavoilla. Koska hyviä osaajia tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa, on tärkeä saada omalle yritykselle keskeiset ryhmät havaitsemaan työmahdollisuudet., mielellään tietenkin mahdollisimman ajoissa.

Alunperin ideana oli toteuttaa yritysvierailuja, mutta tilanteen muututtua oli etsittävä uudet keinot, joiden kautta kohtaaminen onnistuu etänä. Monenlaisia videoita, kyselyjä, alustoja ja työvälineita testailtiin. Saatiin onnistuneita yhteentörmäyksiä yritysten ja osaajien välillä ja opittiin paljon. Erityistä huomiota kiinnitettiin vierailujen suunnitteluun, huolelliseen valmisteluun ja jälkityöhön. Toiminnasta on saatu todella paljon hyvää palautetta.

ExploreWork! toteutetaan osana Satakuntaliiton rahoittamaa i9 - Nine Elements of Innovation -projektia yhdessä Prizztech Oy:n kanssa.

Explore WORK! -toimintaa vetää projektikoordinaattori Noora Finne.


Hallitukset töihin! - toiminnan kautta halutaan viedä viestiä hallitustyön hyödyistäSatakunnassa toimii erittäin aktiivinen Hallituspartnerit Satakunta ry, johon kuuluu jo yli 60 hallitusammattilaista.

Kauppakamarilla ja hallituspartnereilla on yhteinen agenda saada hallitustyötä yhä ammattimaisemmaksi ja enemmän käytetyksi vaihtoehdoksi myös Satakunnassa.

Hyvä hallitustyö tuottaa paljon lisäarvoa, jonka ei soisi jäävän hyödyntämättä.


Yllä kuvattuun tarpeeseen Hallituspartnerit, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä Satakunnan yrittäjän ovat yhteistyössä käynnistäneet Hallitukset töihin! -toimintaa, jossa halutaan aktivoida hallitustyötä monin keinoin.

Hallitukset töihin! Karhuseutu toteutetaan Leader Karhuseudun rahoituksella. Toiminta käynnistettiin syksyllä 2020 ja sitä vetää Miia Vironen.

Vuonna 2021 käynnistelllään toimintaa myös muualla Satakunnan alueella rinnakkaisten leader-hankkeiden tuella.Kestävän kehityksen polulla

Satakunnan kauppakamarilla laskettiin myös toimintamme hiilijalanjälki vuonna 2019. Halusimme ymmärtää toimintamme ympäristövaikutusta, kehittää toimintatapojamme entistä ympäristöystävällisemmiksi ja kannustaa näin myös muita ottamaan tuntumaa oman toiminnan hiilijalanjälkeen.

Tuloksiin voit tutustua tarkemmin tästä.


Myös perinteinen Rauman ja Satakunnan kauppakamareiden yhteinen

Logistiikkafoorumi 2020

järjestettiin webinaarina, mikä onnistui hienosti.

Tällä kertaa järjestelyvastuu oli Satakunnan kamarilla ja teemaksi valittiin ilmastonmuutos ja sen odotettavissa olevat vaikutukset logistiikan saralla. Tuotiin myös esiin, mitä hyviä asioita alalla on teeman suhteen jo tapahtunut. Case-esimerkkinä oli mm. Kyyti LIkel-palvelu ja Porin Linjojen polttoainevalintojen merkitys.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja Jussi Kaartinen.