Hiilijalanjälkiraportti 2019

Satakunnan kauppakamari haluaa olla osaltaan mukana vähentämässä kasvihuonekaasuista syntyviä, ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä. Tästä syystä olemme laskeneet hiilijalanjälkemme, jotta voimme tunnistaa toiminnastamme aiheutuvat päästöt ja niitä aiheuttavat tekijät ja toiminnot.

​​​​​​​​​​​​​
Hiilijalanjälkemme vuonna 2019
​​​​​​​

Satakunnan kauppakamarin vuoden 2019 hiilijalanjälki oli 18,4 tCO2e. Tästä suurin osa (57%) muodostui koulutusten ja muiden tapahtumien aiheuttamista päästöistä, ja myös työpaikan ja kodin välisellä matkustamisella oli suuri merkitys (27%).

Tarkemmin eriteltynä toimintamme viisi suurinta päästölähdettä olivat:

  1. Tapahtumiin osallistuvien logistiikka - 6,5 tCO2e
  2. Henkilöstön matkustus työpaikan ja kodin välillä - 5,0 tCO2e
  3. Kouluttajien ja asiantuntijoiden logistiikka - 2,2 tCO2e
  4. Tapahtumien tarjoilut - 1,6 tCO2e
  5. Liikematkustus henkilöautolla - 1,4 tCO2e


Näin laskenta toteutettiin
​​​​​​​

Hiilijalanjälkilaskentamme perustuu Keskuskauppakamarin ohjeisiin, jotka on tehty Greenhouse Gas Protocolin maailmanlaajuisten ohjeiden pohjalta (ghgprotocol.org). Laskennassa kaikki kasvihuonepäästöt on määritelty hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), eli kuinka suurta hiilidioksidimäärää kyseinen päästö vastaa. Päästölähteet on jaettu GHG-protokollan mukaisesti kolmeen luokkaan:

  1. Organisaation omat päästölähteet (scope 1)
  2. Ostoenergian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat päästöt (scope 2)
  3. Muut organisaation arvoketjussa syntyvät epäsuorat päästöt (scope 3)


Satakunnan kauppakamarilla ei ole scope 1 -päästöjä, ja myös scope 2 -päästöt olivat 0 vuonna 2019, sillä ostettu sähkö oli tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Tästä syystä Satakunnan kauppakamarin vuoden 2019 hiilijalanjälki muodostui kokonaisuudessaan scope 3 -päästöistä.