Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana

Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös

Kirjanpitolautakunta voi myöntää kuukauden lisäaikaa erityisen syyn perusteella. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Koronaviruksen aiheuttama pandemia voi aiheuttaa lomautuksia tai tartuntataudin leviämiseksi työntekijä on voitu määrätä olemaan poissa ansiotyöstään, eristyksissä tai karanteenissa. Nämä syyt lisäävät myös työtaakkaa jäljellä oleville työssäkäyville niin, että aikatauluissa voi olla mahdotonta pysyä.

Perustele hakemuksessa, miksi tilinpäätöksen laatimisaikaan haetaan pidennystä.

Tilikauden pidentämiseksi tehtävän hakemuksen tulee olla saapunut Kirjanpitolautakunnalle ennen kuin neljän kuukauden määräaika on mennyt umpeen.

Hakemus osoitetaan:

Kirjanpitolautakunta
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto

Veroilmoitus

Kirjanpitolautakunta ei voi vaikuttaa veroilmoituksen jättöaikaan. Myös Verohallinto on vallitsevan tilanteen vuoksi antanut poikkeavan ohjeen.

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.


Teija Kerbs
Kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari