HUOM! Explore WORK! -toiminta on päättynyt. Jos haluat järjestää vierailun tähän yritykseen, olethan suoraan yhteydessä heihin, kiitos!


Osaavan ohjelmistotalon sijainti Porissa on tietoinen arvovalinta.


1994 Elinar perustettiin Helsinkiin. Nyt 2020 Elinar ratkoo suuren maailman teknologisia haasteita Porin BEPOPista käsin. Mitkä tekijät ovat tuoneet ja pitäneet vahvasti kansainvälisen yrityksen Satakunnassa?

MIKÄ ELINAR?

  • 21 työntekijää Porissa neljässä tiimissä. Työntekijät arvostavat joustavuutta ja yhteishenkeä. Todellinen työkaveruus rakentuu koko talon yhteisissä aamupalahetkissä ja sulistreeneissä sekä muissa yhdistävissä harrastuksissa työn ulkopuolella.
  • Ohjelmistotalo, jonka palvelut auttavat hallitsemaan ja analysoimaan suurta määrää dataa. Elinarin oman tekoälytuotteen ja IBM:n ohjelmistojen avulla yritykset voivat automatisoida rutiinimaisia tehtäviä, kuten tiliöintiä. Tekoälyn erityisyys piilee siinä, että sitä voidaan opettaa ja se oppii soveltamaan saamaansa tietoa. Tällöin sen mahdollisuudet toimia ratkaisuna erilaisiin ongelmiin ovat lähes rajattomat.

MITEN ARVOT NÄYTTÄYTYVÄT ARJESSA?​​​​​​​

Elinarin toimintaa ohjaavat arvot toimiston sijainnista lähtien. Ihmiset ovat Elinarin tärkein resurssi ja työntekijöiden viihtyvyyteen panostetaan jatkuvasti.

Jokaisen työntekijän tarpeet otetaan huomioon. Jotkut haluavat jakaa työhuoneen, omaa tilaa kaipaavat saavat sellaisen. Organisaation ihmisläheisyys näkyy esimerkiksi siinä, että kaikkien työtä arvostetaan yhtä paljon ja kahvit juodaan saman pöydän äärellä toimitusjohtajaa myöten. Työntekijät ovat havainneet, että Elinarilla tiimien välinen yhteistyö toimii erityisen hyvin ja lisää yhteenkuuluvuutta.


Elinarin nettisivut


Ohjelmistotalossa voit tutustua tekniseen tai myynnilliseen kokonaisuuteen.


Miksi ohjelmistovelhot valitsevat Elinarin?

Lue lisää

<----------------------

Sopii tietojenkäsittelytieteen tradenomeille ja insinööreille (yliopisto ja AMK)


-------------------------->

Sopii myynnistä ja teknologiasta kiinnostuneille kauppatieteilijöille​​​​​​​​​​​​​​


Mitä KTM tekee ohjelmistotalossa? No myy ja pitää asiakkaat tyytyväisenä!

Lue lisääTutustu Elinariin ja sen työntekijöihin tarkemmin videolta ---->