Yrittäjien ja asiantuntijoiden projektisalkkuun työtehtäviä SAMKin hankkeissa

SAMKilla on monia hankkeita, joissa olisi yrittäjille ja yritysten asiantuntijoille työtehtäviä, joilla voisi täyttää erikseen sovittavan määrän omaa projektisalkkua.

Asiantuntijoita haetaan SAMKin tutkimushankkeisiin

Työtehtävät liittyvät valtaosin SAMKissa toimiviin viiteen tutkimuskeskukseen, jotka tukevat yrityksiä ja yhteisöjä toiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä:

SAMKilla on näiden lisäksi kaksi laajempaa tutkimuskokonaisuutta: Resurssiviisaus sekä Ihmisen osallisuus ja toimintakyky.


Hakuilmoitus: https://www.samk.fi/tietoa-meista/samk-tyonantajana/#tyopaikat (Asiantuntijoita tutkimushankkeisiin)