Yksityishenkilön veroilmoitus ja verotus verovuodelta 2018

Luonnollisen henkilön verotustietojen ilmoittaminen muuttuu. Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää lähetetä korjattuna vaan käytetään erillisiä lomakkeita tai ilmoitus tehdään sähköisesti. Verotus tulee päättymään verovelvolliskohtaisesti eri aikaan mahdollisimman nopeasti verotuksen toimittamisen jälkeen.

Esitäytetty veroilmoitus


Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuun aikana. Esitäytetty veroilmoitus toimitetaan verovelvollisille OmaVero-palveluun ja paperisena versiona. Jos käyttöön on otettu sähköinen viranomaisasiointi Suomi.fi-palvelussa, esitäytetty ilmoitus toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Useimmille henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulee myös verotuspäätös sekä mahdollisen jäännösveron tilisiirtolomakkeet.
​​​​​​​
Esitäytetty veroilmoitus ei ole enää täytettävä lomake vaan luettelo verotustiedoista, jotka verohallinnolla on ollut tiedossa. Esitäytetyllä ilmoituksella olevat verotiedot on tarkistettava. Jos tiedot ovat oikein eikä ole mitään muita veronalaisia tuloja, vähennyksiä, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja, veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.

Mikäli esitäytetyssä veroilmoituksessa on puutteita tai virheitä, verovelvollisen on annettava veroilmoitus puuttuvista tai virheellisistä tiedoista. Veroilmoituksen antamispäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella. Se on joko 7.5., 14.5. tai 21.5. Esitäytettyä veroilmoituslomaketta ei enää palauteta verohallintoon. Veroilmoituksen tietoja korjataan sähköisesti OmaVero-palvelussa tai tiedot ilmoitetaan kunkin tiedon ilmoittamiseen tarkoitetulla erillisellä lomakkeella. Lomakkeet löytyvät vero.fi-sivulta. Jos esimerkiksi haluamme vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkoja, on täytettävä lomake 1A. Jos ilmoituksen antaa paperisena, sen on oltava verohallinnossa jo määräpäivänä eli postileiman päiväys ei enää riitä.

Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja maksupäivä. Useimmille verovelvollisille esitäytetyn ilmoituksen mukana tulee myös verotuspäätös, jossa näkyy verotuksen päättymisen päivänmäärä. Jos esitäytetyn veroilmoituksen tietoja korjataan tai ilmoitetaan uusia tietoja, verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, jossa kerrotaan uudesta verotuksen päättymispäivästä. Veronpalautuksen tai jäännösveron maksupäivät luonnollisesti siirtyvät myös eteenpäin. Ellei verohallinnolla ole vielä kaikkia verotustietoja olemassa, esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulee alustava verotuslaskelma. Siinä ei vielä mainita verotuksen päättymisestä.

Verovelvolliskohtainen verotuksen päättyminen

Saadussa verotuspäätöksessä näkyy verotuksen päättymispäivä. Kyseiseen päättymispäivään saakka voidaan veroilmoitusta korjata tai antaa lisätietoja. Uusien tai korjattujen tietojen vuoksi verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, jossa on mainittu uusi verotuksen päättymispäivä. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa.

Verotuksen nykyistä aikaisempi päättyminen aikaansaa jäännösveron tai veronpalautuksen maksupäivän aikaistumisen. Verotuksen muutoksenhakuaika alkaa myös aikaisemmin tämän muutoksen seurauksena.

Täydentävä verotuspäätös

Verotuksen päätyttyä verotukseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella oikaisulautakunnalta, kuten tälläkin hetkellä tapahtuu. Jos oikaisuvaatimus koskee sellaista tuloa, vähennystä tai muuta tietoa, jota ei ole aikaisemmin sen vuoden verotuksessa ilmoitettu eli verotuspäätöksessä eivät nämä tiedot ole olleet mukana, Verohallinto antaa tässä tilanteessa ratkaisun ja asia ei etene oikaisulautakuntaan. Verohallinto tekee tässä uudessa menettelyssä aina sen ensiasteen asiaratkaisun eli verotuspäätöksen. Verohallinnon päätöksen jälkeen voidaan sitten tehdä oikaisuvaatimus oikaisulautakuntaan.
​​​​​​​
Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari