Vaikuttamista edustusten kautta

Satakunnan kauppakamari tekee vaikuttamistyötä monissa pöydissä osana erilaisia työryhmiä, neuvottelukuntia tai hallituksia. Valitsemalla oikein ne ryhmät, joissa olemme aktiivisesti mukana, pystymme tuomaan elinkeinoelämän terveiset juuri oikeisiin kohtiin oikeaan aikaan.


TEEMANA LOGISTIIKKA JA LIIKENNEVERKOSTOT

Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore edustaa kauppakamaria mm. seuraavissa pöydissä:

Satakunnan liikennejärjestelmä

-Satakuntaliiton liikennejärjestelmätyöryhmä

-Porin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä

Raideyhteydet

- Pori-Tampere- ratatyöryhmä

- Pori-Parkano-Haapamäki -ratatyöryhmä

Tieverkko

- VT 8 valtuuskunta

- VT 8 selvitystyön ohjausryhmä

- Kasitie ry. hallitus

- VT2 / Helsinki-Forssa-Pori - neuvottelukunta


TEEMANA OSAAMINEN

Satakunnan kauppakamari on yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun SAMK omistajista, joten sillä on yhteinen vuorotellen hoidettava yhteinen hallituspaikka Satakunnan yrittäjien ja Rauman kauppakamarin kanssa.

Myös Länsirannikon koulutus Oy Winnovan hallituksessa on samojen toimijoiden vuorotteleva hallituspaikka, johon on pyydetty elinkeinoelämän edustaja.

SAMK hallitus/ Satakunnan yrittäjien puheenjohtaja

Winnovan hallitus/ Satakunnan kauppakamarin kautta elinkeinoelämää edustaa Aurubis Oy:n toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamarin hallituksen jäsen Hannu Heiskanen


Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore on jäsenenä mm. seuraavissa:

- Satakuntaliiton toisen asteen ammatillinen neuvottelukunta

- Satakuntaliiton alue-ennakoinnin johtoryhmä

- Satakunnan korkeakoululaitoksen neuvottelukunta yhdessä puheenjohtaja Pekka Ekbergin kanssa

- Satakunnan korkeakoulusäätiön valtuuskunta

Lisäksi puheenjohtaja Pekka Ekberg edustaa Satakunnan kauppakamaria Satakunnan korkean teknologian säätiön hallituksessa varajäsenenä.


TEEMANA KEHITTÄMINEN

- Seudullisen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n hallituksessa Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan yrittäjät vuorottelevat ollen vuoroin varsinaisena vuoroin varajäsenenä.

Vuonna 2019 Prizztech Oy:n hallituksessa oli varajäsenenä kauppakamarin edustajana toimitusjohtaja Sari Mäkitalo Telamurska Oy.

- Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunnassa Satakunnan kauppakamaria edusti toimitusjohtaja Pekka Ekberg Fiblon Oy:stä ja hänen varajäsenenään hallituksen puheenjohtaja Tuomo Aine Harjavalta Oy:stä.

- Porin kaupungin elinkeinotiimissä jäseninä olivat puheenjohtaja Pekka Ekberg ja toimitusjohtaja Minna Nore.

Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa eri kehittämisprojektien ja - hankkeiden ohjausryhmissä, joissa se edustaa elinkeinoelämän näkemystä.


HALLINNOLLISET EDUSTUKSET

Satakunnan kauppakamaria edustivat

Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa hallituksen puheenjohtaja Tuomo AIne Harjavalta Oy, toimitusjohtaja Pekka Ekberg Oy Fiblon Ab, toimitusjohtaja Joni Hautojärvi Nornickel Harjavalta Oy, toimitusjohtaja Sari Mäkitalo Telamurska Oy, toimitusjohtaja Pekka Saariluoma, RKW Finland Oy, sekä toimitusjohtaja Matti Ratsula, Antinasu & Ratsula Oy.


Satakunnan Messut -toiminnassa edustajina olivat Satakunnan Messut Oy hallitus Jarkko Huhtala (varalla Minna Nore) sekä Satakunnan Messut ry johtokunta, Jarkko Huhtala ja Minna Nore.