Vaikuttamista edustusten kautta

Satakunnan kauppakamari tekee vaikuttamistyötä monissa pöydissä osana erilaisia työryhmiä, neuvottelukuntia tai hallituksia. Valitsemalla oikein ne ryhmät, joissa olemme aktiivisesti mukana, pystymme tuomaan elinkeinoelämän terveiset juuri oikeisiin kohtiin oikeaan aikaan.


TEEMANA LOGISTIIKKA JA LIIKENNEVERKOSTOT

Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore edustaa kauppakamaria mm. seuraavissa pöydissä:

- Satakunnan liikennejärjestelmä

Satakuntaliiton liikennejärjestelmätyöryhmä ja Porin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä

- Rataverkko

Tampere-Pori- ratatyöryhmä

- Tieverkko

VT 8 valtuuskunta

Kasitie ry. hallitus

Helsinki-Forssa-Pori - neuvottelukunta


TEEMANA OSAAMINEN

Satakunnan kauppakamari on yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun SAMK omistajista, joten sillä on yhteinen vuorotellen hoidettava yhteinen hallituspaikka Satakunnan yrittäjien ja Rauman kauppakamarin kanssa.

Myös Länsirannikon koulutus Oy Winnovan hallituksessa on samojen toimijoiden vuorotteleva hallituspaikka, johon on pyydetty elinkeinoelämän edustaja.

SAMK hallitus/ Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja

Winnovan hallitus/ Satakunnan kauppakamarin kautta elinkeinoelämää edustaa Aurubis Oy:n toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamarin hallituksen jäsen Hannu Heiskanen


Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore on jäsenenä mm. seuraavissa:

- Satakuntaliiton toisen asteen ammatillinen neuvottelukunta

- Satakuntaliiton alue-ennakoinnin johtoryhmä

- Satakunnan korkeakoululaitoksen neuvottelukunta

- Satakunnan korkeakoulusäätiön valtuuskuntaTEEMANA KEHITTÄMINEN

- Seudullisen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n hallituksessa Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan yrittäjät vuorottelevat ollen vuoroin varsinaisena vuoroin varajäsenenä.

Vuonna 2018 Prizztech Oy:n hallituksessa oli jäsenenä kauppakamarin edustajana toimitusjohtaja Sari Mäkitalo Telamurska Oy.

- Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskunnassa Satakunnan kauppakamaria edusti toimitusjohtaja Pekka Ekberg Fiblon Oy:stä ja hänen varajäsenenään hallituksen puheenjohtaja Tuomo Aine Harjavalta Oy:stä.

- Porin kaupungin elinkeinotiimissä jäseninä olivat puheenjohtaja Joni Hautojärvi ja toimitusjohtaja Minna Nore.

Lisäksi kauppakamarilla on edustuksia useissa eri kehittämisprojektien ja - hankkeiden ohjausryhmissä, joissa se edustaa elinkeinoelämän näkemystä.


HALLINNOLLISET EDUSTUKSET

Satakunnan kauppakamaria edustivat

Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa hallituksen puheenjohtaja Tuomo AIne Harjavalta Oy, toimitusjohtaja Pekka Ekberg Oy Fiblon Ab, toimitusjohtaja Joni Hautojärvi Nornickel Harjavalta Oy, toimitusjohtaja Hanna Maja Lujakumi Oy, toimitusjohtaja Sari Mäkitalo Telamurska Oy sekä toimitusjohtaja Harri Tuomi Satakunnan osuuskauppa.