Tuloslaskelma ja tase 2023


TULOSLASKELMA 2023


1.1.-31.12.20231.1.-31.12.2022
VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot530 856,24335 208,61
Kulut

Varsinaisen toiminnan kulut-414 247,40-145 200,18
Henkilöstökulut-327 238,45-299 085,69
Poistot-11 421,36-12 293,98
Muut kulut-84 483,66-92 819,49
Tuotto-/kulujäämä-306 534,63-214 190,73
VARAINHANKINTA

Tuotot287 152,42273 360,00
Kulut-10 963,60-10 935 20
Tuotto-/kulujäämä276 188,82262 424,80
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot31 134,9022 547,46
Kulut-1 961,40-16 474,83
Tuotto-/kulujäämä29 173,506 072,63
Tilikauden tulos-1 172,3154 306,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ-1 172,3154 306,70

TASE 2023


31.12.202331.12.2022
V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet


Muut aineettomat hyödykkeet 35 213,9144 017,35
Aineettomat hyödykkeet yhteensä35 213,9144 017,35
Aineelliset hyödykkeet


Koneet ja kalusto 7 853,6110 471,53

Muut aineelliset hyödykkeet 211 708,78211 708,78
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 219 562,39222 180,31
Sijoitukset


Muut osakkeet ja osuudet 883 407,20861 122,43
Sijoitukset yhteensä 883 407,20861 122,43
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 138 183,501 127 320,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 17 066,6820 436,58

Muut saamiset 07 465,26

Siirtosaamiset 118 892,8053 249,93
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä135 959,4881 151,77
Rahat ja pankkisaamiset 105 977,09133 082,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ241 936,57214 234,69
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 1 380 120,071 341 554,78

31.12.202331.12.2022
V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA


Peruspääoma 662 224,86662 224,86

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)568 196,49513 889,79

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-1 172,3154 306,70
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 229 249,041 230 421,35
VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 028 592,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä028 592,00
Lyhytaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 020 256,00

Ostovelat15 122,5617 127,78

Muut velat 12 116,908 767,25

Siirtovelat123 631,5736 390,40
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä150 871,0382 541,43
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ150 871,03111 133,43
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 1 380 120,071 341 554,78
Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2023 liitteenä olevaan toimintakertomukseen.
.​​​​​​​