Toimitusjohtajan katsaus 2023

Geopolitiikka alkaa konkretisoitua


Vuosi 2023 alkoi jo näyttää suuntaa siihen, millaisia muutoksia liiketoimintaympäristöissä tapahtuu. Muuttunut kauppapolitiikka on integroitu yrityksiin ja uudet kumppanit ja myyntiverkostot luotu. Riskejä on punnittu erilaisista näkökulmista kuin ennen ja myös turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä asioita on alkanut konkretisoitua.

Pohjois-Satakunnassa Niinisalon varuskunnassa on yksi selkeä painopiste harjoittelutoiminnan osalta ja se tarkoittaa erilaisia logistisia operaatioita. Tästä syystä on myös oltu mukana konsortiossa, jossa on harkittu Pori-Niinisalo-ratayhteyttä ihan uusista lähtökohdista. Kun maailma muuttuu, on hyvä tuulettaa myös omaa ajattelua, vaikka infran suhteen. Nyt asioita katsotaan silläkin saralla toisin ja poikittainen liikkuminen Suomessa vaatii erityistä huomiota.


Vuonna 2023 talous kaikkien myllerrysten johdosta niiasi, korot olivat korkealla ja uuden rakentaminen pysähtyi kuin seinään. Satakunnassa tämä tarkoitti varovaisuutta monin tavoin.

Kuluttajat olivat tarkkoja rahankäytöstään, mikä näkyi kaupan ja palvelujen toimialalla. Merkittävät puhtaan siirtymän ja kiertotalouden investoinnit jatkoivat suunnitelmien hiomista, energiahankkeiden kehitystyötä ja rahoitusvaihtoehtojen etsimistä muuttuneessa aikaikkunassa. Investointikyselyjä oli silti enenevästi liikkeellä, sillä läntisen Suomen logistinen sijainti houkutteli. Vientiteollisuudessa lopputuotteiden hinnat vaihtelivat, jolloin liikevaihtoluvut heiluivat.

Merkittävää on se seikka, että yritykset sopeuttivat toimintojaan paljon odotettua vähemmän. Tärkeimpänä syynä lienee halu säilyttää henkilöstö, koska nähdään, että osaajapula häämöttää horisontissa ihan kulman takana, vaikka bisnessykli juuri 2023 oli hankala.

Osaajapula haastaa yhä enemmän luomaan kansainvälistä työelämää Satakuntaan. Tässä olemme vasta ottaneet vauvan askelia, mutta niiden kautta on jo syntynyt hyvää ymmärrystä. Kansainvälisyyden ja laajemminkin monimuotoisuuden johtaminen työyhteisöihin on strateginen kyvykkyys, jonka vuoksi johtajat ovat pohtineet varsin huolella, miten edetä.


Ennusteet luovat positiivisempaa näkyvää vuodelle 2024. Siihen on hyvä lähteä, kun perusasiat ovat kunnossa ja kyky kasvuun luotu.

MINNA NORE
toimitusjohtaja
Satakunnan kauppakamari