Osaamisen kehittämistä 2023

Korona-pandemian aikana tapahtunut muutos koulutusten osalta jäänee pysyväksi eli erilaisia koulutussisältöjä (varsinkin informatiivisia) halutaan ajasta ja paikasta riippumattomina eli webinaareina, tietoiskuina ja verkkokoulutuksina.

Tästä syystä vuonna 2023 jatkettiin hyväksi havaittua yhteistyötä Helsingin seudun kamarin tuottamien kauppakamarien yhteisten verkkokoulutusten osalta. Näin saavutettiin huomattavasti laadukkaampi ja monipuolinen kokonaisuus jäsenten käytettäväksi.

​​​​​​​Syksyllä 2023 Satakunnan kauppakamari järjesti Ennakkoveropäivän läsnäolotilaisuutena sekä Veropäivän kauppakamariverkoston yhteisenä webinaarina.

Alueelliset koulutukset suunnitellaan ja järjestetään yhdessä Rauman kauppakamarin kanssa. . Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Rauman ja Turun kauppakamarien kanssa infowebinaari yritystoiminnan jatkuvuudesta kriisitilanteissa sekä Kiinteistöarvioinnin iltapäivä

.

Satakunnan ja Rauman kauppakamarit tekevät vahvaa koulutusyhteistyötä useissa teemoissa, erityisesti HHJ-koulutusten osalta. ​​​​​​​


Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)- kokonaisuus


HHJ-kokonaisuudesta järjestettiin kaksi HHJ-kurssia sekä hallitusten puheenjohtajille suunnattu HHJ PJ-kurssi yhdessä Rauman kauppakamarin kanssa.

​​​​​​​

​​​​​​​Yhtenä kauppakamarin tavoitteena on edistää yritysten hallitustyöskentelyä ja kouluttaa kokeneita ammattilaisia eri rooleihin hallitustehtävissä.