Tuloslaskelma ja tase 2022


TULOSLASKELMA 2022


1.1.-31.12.20221.1.-31.12.2021
VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot335 208,61292 639,17
Kulut

Varsinaisen toiminnan kulut-145 200,18-138 167,63
Henkilöstökulut-299 085,69-310 022,33
Poistot-12 293,98-14 623,09
Muut kulut-92 819,49-75 736,19
Tuotto-/kulujäämä-214 190,73-245 910,07
VARAINHANKINTA

Tuotot273 360,00289 955,00
Kulut-10 935 20-11 632,20
Tuotto-/kulujäämä262 424,80278 322,80
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot22 547,4630 891,99
Kulut-16 474,83-1 290,96
Tuotto-/kulujäämä6 072,6329 601,03
Tilikauden tulos54 306,7062 013,76
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ54 306,7062 013,76

TASE 2022


31.12.202231.12.2021
V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet


Muut aineettomat hyödykkeet 44 017,3552 820,82
Aineettomat hyödykkeet yhteensä44 017,3552 820,82
Aineelliset hyödykkeet


Koneet ja kalusto 10 471,5313 962,04

Muut aineelliset hyödykkeet 211 708,78211 708,78
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 222 180,31255 670,82
Sijoitukset


Muut osakkeet ja osuudet 861 122,43824 405,17
Sijoitukset yhteensä 861 122,43824 405,17
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 127 320,091 102 896,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 20 436,5819 810,17

Muut saamiset 7 465,269 132,33

Siirtosaamiset 53 249,9356 742,94
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä81 151,7785 685,44
Rahat ja pankkisaamiset 133 082,92159 196,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ214 234,69244 882,21
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 1 341 554,781 279 387,01

31.12.202231.12.2021
V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA


Peruspääoma 662 224,86662 224,86

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)513 889,79451 876,03

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)54 306,7062 013,76
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 230 421,351 176 114,65
VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 28 592,0048 848,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä28 592,0048 848,00
Lyhytaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 20 256,0020 256,00

Saadut ennakot05 252,42

Ostovelat17 127,7833 084,21

Muut velat 8 767,2520 169,84

Siirtovelat36 390,4044 053,90
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä82 541,43122 816,37
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ111 133,43171 664,37
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 1 341 554,781 347 779,02
Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2022 liitteenä olevaan toimintakertomukseen.​​​​​​​