Toimitusjohtajan katsaus 2022

Liiketoiminnan peruspalikoiden olettaa niin helposti pysyvän muuttumattomina ja tuntuu, että tulevaisuutta voi suunnitella turvallisin mielin muutaman vuoden tähtäimellä. Vuosi 2022 osoitti taas kerran, miten väärässä voimmekaan olla. Venäjän hyökkäyssota muutti koronan jäljiltä palautumassa ollutta tilannetta, oleellisesti ja varmasti myös pysyvästi. Taas kerran vaadittiin nopeutta ja resilienssiä, mutta myös kylmähermoisuutta muutosten hallinnassa.

Tämä, jos mikä haastoi myös hallitustyöskentelyä ja strategista suunnittelua. Muutokset olivat hyvä muistutus monimuotoisen ja osaavan hallituksen tärkeydestä. Yritysjohtajat ja omistajat tarvitsevat päätöksenteon tuekseen yhteen hioutunutta hallitusta, joka pystyy ottamaan tilanteen haltuun sekä nopeassa reagoinnissa että tarvittavien pitempikantoisten muutosten toteuttamisessa. Yksi kauppakamarin peruskulmakivistä onkin ammattimaisen hallitustyön edistäminen monella tapaa - kouluttamalla uusia hallitusammattilaisia tai hallitusten puheenjohtajia sekä aktivoimalla yrityksiä ottamaan määrätietoisia askelia hallitustyöskentelyn kehittämisessä. Näissä teemoissa emme tule koskaan valmiiksi.


Vuoden 2022 aikana koettiin myös energiakriisi, joka käytännössä sysäsi energiamarkkinan muutokseen. Jouduimme luomaan nopeasti varautumissuunnitelmia, miten toimia mahdollisissa sähköpulatilanteissa. Yritykset näyttivät nopeasti voimansa ja kantoivat vastuuta sekä energiatehokkuudessa ja säästötoimissa että operatiivisessa kyvyssä suunnitella, miten toimimme mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa. Energiaintensiivisen teollisuuden avulla pystyttiin näkemään keinoja tarvittaessa jarruttaa. Onneksi selvisimme kuluneesta talvesta säikähdyksellä, mutta pohdinnat osoittivat joukon asioita, joihin jatkossa pitää kiinnittää huomiota ihan eri vakavuudella. Kauppakamarien roolina oli tässäkin pureskella tilannetta, tuoda infoa ja olla keskustelualustana, kun mietittiin yhteisiä toimia. Huoltovarmuus ja erilaisiin riskeihin varautuminen jäänee pysyvästä agendalle.


Työyhteisöissä tarvitaan tällaisissa tilanteissa toimintakykyä ja joustavuutta. Siksi oli ja on myös tärkeää pitää huolta arjesta, turvallisuuden ja hallinnan tunteesta sekä modernista johtamisesta. Ne organisaatiot, joissa esteitä taklattiin rauhallisesti yksi kerrallaan, erilainen osaaminen hyödyntäen ja tulevaisuuteen uskoen selviytyivät ja oppivat sellaisia asioita vuodessa, jotka normaalisti olisivat todennäköisesti jääneet kiireen alle. Niin kävi kauppakamarissakin. Osaamme taas paremmin olla verkostona, joka auttaa ymmärtämään tapahtunutta ja sopeutuu itsekin tilanteisiin vauhdilla, sillä niin sanottuja normaalivuosia tuskin on näköpiirissä jatkossakaan.


MINNA NORE
toimitusjohtaja
Satakunnan kauppakamari