Puheenjohtajan katsaus

Vuosi 2022 oli taas kerran yllätyksellinen, kriisit seurasivat toisiaan. Venäjän hyökkäyssota yllätti maailman ikävällä tavalla tuoden mukanaan energiakriisin ja samalla 2022 oli vielä varsin raskas koronavuosi.

Toisaalta elimme normalisoitumisen vuotta, kesän tapahtumat palasivat, ravintolat aukesivat, mutta samalla ennätyskorkea inflaatio haastoi. Suomalainen inflaatio syntyi pääosin energian ja ruoan hinnan nousun johdannaisena ja näkyi myös kohonneena korkotasona. Kaikki tämä vaikutti nopeasti ostovoimaan heikentäen sitä historiallisen paljon.

Myös kokonaisturvallisuuden teemat nousivat ihan uudella tavalla ja Suomi haki NATOn jäseneksi. Yhteiskunnan mieli muuttui varsin nopeasti, kun tarvittiin hyvä ratkaisu kansallisen turvallisuuden osalta. Tällainen nopea reagointi luo pohjan onnistumiselle jatkossakin.
Herättiin miettimään, mitä muuttunut tilanne ja NATO voivat tarkoittaa, Suomessa ja Satakunnassa. On selvää, että kolikolla on aina kaksi puolta ja tilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia Voiko turvallisuus olla meille maakunnissa aihio uuteen kasvuun ja oppimiseen? Liiketoiminnan kannalta tämä luo uutta ajattelua ja uusia mahdollisuuksia. Satakunnalla on keskeinen rooli energian tuotannon maakuntana, ruoantuotannon maakuntana ja teollisena maakuntana.

Johtajien on oltava kiinnostuneita niin mahdollisuuksista kuin riskeistä. Kyberturvallisuus nousee erityisen huomion kohteeksi, sillä on suojauduttava tulevia uhkia vastaan.
On selvää, että jatkossakin joudumme reagoimaan muutokseen. Silloin johtajien on onnistuttava luomaan psykologista turvallisuutta organisaatioihinsa. Ihmiset ja johtaminen ovat kiinnostaneet itseäni aina, sillä loppujen lopuksi on aina kyse ihmisistä. Vain luomalla avoin kulttuuri mahdollistuu myös aito kehittyminen.


HARRI TUOMI
Satakunnan kauppakamarin puheenjohtaja

Kuva: Veera Korhonen