Osaamisen kehittämistä 2022

Vuonna 2022 havaittiin, että korona-pandemian aikana tapahtunut muutos koulutusten osalta jäänee pysyväksi eli erilaisia sisältöjä (varsinkin informatiivisia) halutaan ajasta ja paikasta riippumattomina eli erilaisina webinaareina, tietoiskuina ja verkkokoulutuksina.

Tästä syystä vahvistettiin yhteistyötä Helsingin seudun kamarin tuottamien kauppakamarien yhteisten verkkokoulutusten osalta. Näin saavutettiin huomattavasti laadukkaampi ja monipuolinen kokonaisuus jäsenten käytettäväksi. Erilaisiin verkkokoulutuksiin osallistui Satakunnan kauppakamarin jäsenistöstä 174 osallistujaa.


Alueelliset koulutukset suunnitellaan ja järjestetään yhdessä Rauman kauppakamarin kanssa. Vuonna 2022 järjestettiin lähikoulutuksena keväällä Made in Finland -viennin koulutus. Syksyllä Satakunnan kauppakamari järjesti Ennakkoveropäivän läsnäolotilaisuutena sekä Veropäivän kauppakamariverkoston yhteisenä webinaarina.

Lisäksi järjestettiin mm. yhteistyössä Rauman ja Turun kauppakamarien kanssa 2 infowebinaaria varautumisesta poikkeustilanteissa sekä 2 infowebinaaria energiakriisin ja sähkömarkkinoiden muutosten tiimoilta.

Satakunnan ja Rauman kauppakamarit tekevät vahvaa koulutusyhteistyötä useissa teemoissa, erityisesti HHJ-koulutusten osalta.
Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)- kokonaisuus

HHJ-kokonaisuudesta järjestettiin neljä HHJ-kurssia sekä hallitusten puheenjohtajille suunnattu HHJ PJ-kurssi


​​​​​​​Yhtenä kauppakamarin tavoitteena on edistää yritysten hallitustyöskentelyä ja kouluttaa kokeneita ammattilaisia eri rooleihin hallitustehtävissä.

Taas syntyi Satakuntaan paljon osaamista hallitustyön käytännöistä ja merkityksistä, kun 2022 kurssit pääsivat skoolaamaan kurssin suorittamisen kunniaksi.