Kauppakamarin toimisto ja henkilöstö

Satakunnan kauppakamarin toimisto sijaitsee osoitteessa

Valtakatu 6, 7. krs

28100 Pori.

Satakunnan kauppakamarin tiimissä työskenteli vuonna 2022 koko vuoden kolme vakituista henkilöä (Minna Nore, Jarkko Huhtala ja Sanna Leppänen) sekä kolme projektihenkilöä (Noora Jönkkäri 6.3.2022 asti, Miia Vironen 27.4.2022 asti sekä Jussi Virtanen) ja SBC-toiminnan koordinaattori Oskari Elo.

Satakunnan kauppakamarin väki menossa onnittelemaan Rauman kauppakamaria heidän 40 v. juhlansa johdosta yhdessä puheenjohtaja Harri Tuomen kanssa.


VIESTINTÄ


Satakunnan kauppakamarin viestintää toteutetaan kvartaaleittain uudistuvien sisältöjen kautta. Ne kytketään vaikuttamisen tärkeimpiin teemoihin.


Vaikuttamistyötä ja yritysjohtajien verkostoitumista palvelee kauppakamarilehti, josta julkaistaan neljä numeroa vuodessa sekä printtilehtenä, joka jaetaan jäsenyrityksille ja sidosryhmille ja myös sähköisessä kanavassa www.satakunnankauppakamarimedia.fi. Samat sisällöt jaetaan suunnitelmallisesti myös sosiaalisen median kanavissa. Olemme mukana myös Keskuskauppakamarin sisältöyhteistyössä.


Viestinnän toteutuskumppanimme v. 2022 oli Kumppania Oy. Kvartaalikohtaiset sisällöt ideoimme viestintäryhmässä, johon kuuluvat Riitta Kilo, Juha Harttunen, Juha Heljakka, Kari Karpale, Leena Roskala, Jenna Kainulainen, Jarkko Huhtala ja Minna Nore.


Toimitusjohtaja

Minna Nore

Vaikuttaminen, verkostot ja
​​​​​​yhteistyö

Puh. 044 710 5364

Jäsenkoordinaattori

Jarkko Huhtala

Jäsenyydet, tietopalvelut ja paikallisvaliokunnat

Puh. 044 967 0993


Palvelukoordinaattori

Sanna Leppänen

Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet

Puh. 044 558 5650

Explore WORK! -koordinaattori

Noora Finne

​​​​​​​Puh. 050 511 1740


Hallitukset töihin! -hankkeen vetäjä

(27.4.2022 asti)

Miia Vironen


Projektipäällikkö,
​​​​​​kasvurahaston selvitys

Hallitukset töihin!
-hankkeen vetäjä

Jussi Virtanen

Puh. 050 516 5421


Satakunta Business Campus
SBC-koordinaattori

Oskari Elo

Puh. 040 751 8276