Hyvän hallinnon toteuttaminen

Kauppakamarin hallinto hoituu kahden sääntömääräisen kokouksen ja hallituksen toiminnan kautta.

Toiminnassa arvostetaan läpinäkyvyyttä ja hyvää jäsenkokemusta.


Kevätkokous 25.5.2022

Kevätkokous pidettiin kauppakamarilla 25.5.2022. Kokousasioina valittiin mm. nimitysvaliokunta, johon valituiksi tulivat Pekka Ekberg, Harri Tuomi, Anne Hakala ja Hanna Maja. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen aamupäivä jatkui Keskuskauppakamarin hankejohtaja Panu Vesterisen alustuksella 'Ajankohtaista kansainvälisen tilanteen vaikutuksista yritysten turvallisuuteen'

Syyskokous 8.12.2022

Syyskokous järjestettiin kauppakamarilla 8.12.2022. Kokouksessa mm. käytiin läpi kauppakamarin toimintasuunnitelma 2023, valittiin puheenjohtajisto, hallituksen jäsenet sekä edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan sekä tilintarkastajat vuodelle 2023.

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen tilaisuus jatkui Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkisen alustuksella siitä, miten Suomi ja Eurooppa selviävät energiakriisistä.


Hallitus 2022

Hallitus piti vuonna 2022 kuusi vuosikellon mukaista kokousta. Hallituksen ja kauppakamarin puheenjohtajana toimi Harri Tuomi.

Hallitus kokoontuu kerran vuodessa yhteiseen strategiakokoukseen. Vuonna 2022 kokous pidettiin Hakkiluodossa Länsi-Suomen Osuuspankin ja Matti Kiurun vieraina. Illan teemana oli palkitsemisen muuttuva paradigma, josta alusti Saara Tarumo, Happy Company.


Puheenjohtajisto 2022

Harri Tuomi, toimitusjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa, puheenjohtaja

Matti Kiuru, toimitusjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki, 1. varapuheenjohtaja

Sari Mäkitalo, toimitusjohtaja, Telamurska Oy, 2. varapuheenjohtaja

Petri Paajanen, toimitusjohtaja, Porin Energia, 3. varapuheenjohtaja


Hallituksen jäsenet 2022

Juha Heljakka, toimitusjohtaja, Brand ID Oy

Anniina Honkanen, toimitusjohtaja, Satamaito

Mikko Hörkkö, toimitusjohtaja, Elinar Oy

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, Porin kaupunki

Jari Multisilta, toimitusjohtaja, rehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Tero Piisi, yksikön johtaja, KPMG Finland Oy

Timo Rautalahti, toimitusjohtaja, Boliden Harjavalta Oy

Teijo Virtanen, toimitusjohtaja, HighPeak Finland Oy

Strategiakokouksessa hallitus keskusteli pienen kävelyn aikana palkitsemisen muuttumisesta. Kuvassa puhujan kapula vaihtuu Mikko Hörköltä Juha Heljakan haltuun.