Tuloslaskelma ja tase 2021


TULOSLASKELMA 2021


1.1.2021-31.12.20211.1.-31.12.2020
VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot292 639,17326 970,95
Kulut

Varsinaisen toiminnan kulut-138 167,63-161 135,61
Henkilöstökulut-310 022,33-310 374,57
Poistot-14 623,09-14 951,97
Muut kulut-75 736,19-74 387,94
Tuotto-/kulujäämä-245 910,07-233 879,14
VARAINHANKINTA

Tuotot289 955,00297 825,00
Kulut-11 632,20-11 855,00
Tuotto-/kulujäämä278 322,80285 970,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot30 891,9923 991,53
Kulut-1 290,96-18 118,47
Tuotto-/kulujäämä29 601,035 873,06
Tilikauden tulos62 013,7657 963,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ62 013,7657 963,92

TASE 2021


31.12.202131.12.2020
V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet


Muut aineettomat hyödykkeet 52 820,8262 789,89
Aineettomat hyödykkeet yhteensä52 820,8262 789,89
Aineelliset hyödykkeet


Koneet ja kalusto 13 962,0414 948,68

Muut aineelliset hyödykkeet 211 708,784 500,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 255 670,8219 448,68
Sijoitukset


Muut osakkeet ja osuudet 824 405,17967 331,83
Sijoitukset yhteensä 824 405,17967 331,83
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 102 896,811 049 570,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 19 810,1719 381,47

Muut saamiset 9 132,330

Siirtosaamiset 56 742,9457 320,25
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä85 685,4476 701,72
Rahat ja pankkisaamiset 159 196,77153 114,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ244 882,21229 816,61
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 1 347 779,021 279 387,01

31.12.202131.12.2020
V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA


Peruspääoma 662 224,86662 224,86

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)451 876,03393 912,11

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)62 013,7657 963,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 176 114,651 114 100,89
VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 48 848,0069 104,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä48 848,0069 104,00
Lyhytaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 20 256,0020 256,00

Ostovelat5 252,4219 480,61

Muut velat 33 084,2121 625,71

Siirtovelat20 169,8434 819,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä122 816,3796 182,12
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ171 664,37165 286,12
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 1 347 779,021 279 387,01

Tästä voit tutustua tilinpäätöksen 2021 liitteenä olevaan toimintakertomukseen.