Kauppakamarin toimisto ja henkilöstö

Satakunnan kauppakamarin toimisto sijaitsee osoitteessa

Valtakatu 6, 7. krs

28100 Pori.

Satakunnan kauppakamarin tiimissä työskenteli vuonna 2021 koko vuoden 3 vakituista henkilöä (Minna Nore, Jarkko Huhtala ja Sanna Leppänen) ja 2 projektihenkilöä (Noora Jönkkäri ja Miia Vironen) .

Lisäksi keväällä henkilöstöön kuuluivat SBC/ Terhi Rajala (15.4.2021 asti ja harjoittelija Laura Lappalainen (31.5.2021 asti)


VIESTINTÄ


Satakunnan kauppakamarin viestintää toteutetaan kvartaaleittain uudistuvien sisältöjen kautta. Ne kytketään vaikuttamisen tärkeimpiin teemoihin.


Satakuntalaisten yritysjohtajien verkostoitumista palvelee kauppakamarilehti, josta julkaistaan neljä numeroa vuodessa sekä jäsenille ja sidosryhmille jaettavana printtilehtenä että myös sähköisessä kanavassa www.satakunnankauppakamarimedia.fi. Samat sisällöt jaetaan suunnitelmallisesti myös sosiaalisen median kanavissa. Olemme mukana myös Keskuskauppakamarin sisältöyhteistyössä

Viestinnän toteutuskumppanimme on Kumppania Oy. Kvartaalikohtaiset sisällöt ideoimme viestintäryhmässä, johon kuuluvat kauppakamarin ja Kumppanian väen lisäksi Riitta Kilo, Juha Harttunen, Juha Heljakka, Kari Karpale.


Toimitusjohtaja

Minna Nore

Vaikuttaminen, verkostot ja
​​​​​​yhteistyö

Puh. 044 710 5364

Jäsenkoordinaattori

Jarkko Huhtala

Jäsenyydet, tietopalvelut ja paikallisvaliokunnat

Puh. 044 967 0993

Palvelukoordinaattori

Sanna Leppänen

Vientiasiakirjat, taloushallinto ja tilaisuudet

Puh. 044 558 5650

Explore WORK! -koordinaattori

Noora Finne

​​​​​​​Puh. 050 511 1740

Hallitukset töihin! -hankkeen vetäjä

Miia Vironen


Kehityspäällikkö

Terhi Rajala

​​​​​​​(15.4.2021 asti)

Satakunta Business Campus
Osaamisen ennakointi ja kehittäminen


Harjoittelija

Laura Lappalainen

​​​​​​​(31.5.2021 asti)

​​​​​​​Viestintä, CRM ja hiilijalanjäljen laskenta