Tuloslaskelma ja tase 2020

TULOSLASKELMA 20201.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot326 970,95356 999,85
Kulut

Varsinaisen toiminnan kulut-161 135,61-196 309,67
Henkilöstökulut-310 374,57-279 805,44
Poistot-14 951,97-16 588,26
Muut kulut-74 387,94-83 328,45
Tuotto-/kulujäämä-233 879,14-219 031,97
VARAINHANKINTA

Tuotot297 825,00175 760,00
Kulut-11 855,00-6 941,20
Tuotto-/kulujäämä285 970,00168818,8
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot23 991,5382 974,04
Kulut-18 118,47-1 083,46
Tuotto-/kulujäämä5 873,0681 890,58
Tilikauden tulos57 963,9231 677,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ57 963,9231 677,41TASE 2020


TASE 31.12.2020
31.12.2019
V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat hyödykkeetMuut aineettomat hyödykkeet 62 789,89
72 562,13
Aineettomat hyödykkeet yhteensä62 789,89
72 562,13
Aineelliset hyödykkeetKoneet ja kalusto 14 948,68
19 931,58

Muut aineelliset hyödykkeet 4 500,00
4 500,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 19 448,68
24 431,58
SijoituksetMuut osakkeet ja osuudet 967 331,83
926 166,83
Sijoitukset yhteensä 967 331,83
926 166,83
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 049 570,40
1 023 160,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT


Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 19 381,47
14 020,70

Muut saamiset 0
325,78

Siirtosaamiset 57 320,25
42 367,41
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä76 701,72
56 713,89
Rahat ja pankkisaamiset 153 114,89
138 055,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ229 816,61
194 769,34
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 1 279 387,01 1 217 929,88

TASE 31.12.2020
31.12.2019
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMAPeruspääoma 662 224,86
662 224,86

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)393 912,11
362 234,70

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)57 963,92
31 677,41
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 114 100,89
1 056 136,97
VIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen vieras pääomaLainat rahoituslaitoksilta 69 104,00
89 360,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä69 104,00
89 360,00
Lyhytaikainen vieras pääomaLainat rahoituslaitoksilta 20 256,00
20 256,00

Ostovelat19 480,61
11 459,92

Muut velat 21 625,71
8 907,67

Siirtovelat34 819,80
31 809,32
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä96 182,12
72 432,91
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ165 286,12
161 792,91
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 1 279 387,01 1 217 929,88