Puheenjohtajan katsaus

Resilienssiharjoitus 2020


Elinkeinoelämän johdossa on aina pitänyt olla valppaana muutoksille ja niiden ennakoinnille.

Tähän pystyäkseen yritykset rakentavat skenaarioita ja niiden pohjalta muodostuu strategia - Tulevaisuuspolun kuvaus, jonka pitää olla henkilökunnalle ymmärrettävä ja selkeä yhden A4:n kokoinen tiivis kokonaisuus. Siitä on siis poistettu kaikki löysä jaarittelu ja unelmointi. On kuvattu tahtotila miten ja mihin haluamme edetä.


Tulevaisuuspolulla ei ole parasta ennen päivämäärää, se ei ole määräaikaissuunnitelma, vaan paras mahdollinen käsitys siitä, miten nyt etenemme. Näin toimimme kunnes toisin päätetään eli strategiaa on päivitetty.

Käytäntö tuo vaikeusasteita. Jos koko organisaatio ei ole osa prosessia, kuten usein on, niin hallitus ja johto menevät koko ajan pitkällä edellä aistien muutostarpeita ennen kuin muu organisaatio on huonossa tapauksessa edes tietoinen tulevaisuuspolun nykytilasta. Tilannetta helpottaa, jos johto ja erityisesti hallitus on tilanteen tasalla, toimii aidosti yrityksen tulevaisuuden eteen huomioiden kokonaisuuden eri ulottuvuudet.

Lisämausteena ovat ulkoiset toimenpiteet, joita tekevät henkilöt eivät ole tottuneet edelläkuvattuihin toiminnallisiin loogisiin ajatusketjuihin. On henkilökohtaista pätemisen tarvetta, oman puolen ideologista toteuttamista. Tiedot ja taidot eivät riitä monimutkaisiin kokonaisuuksiin, jotka tulevat äkillisesti ja yllättäen. Huominen toteutuukin toisin ja on tehtävä nopeita muutoksia.

Tulevaisuuspolulla ei ole parasta ennen päivämäärää, toteaa Satakunnan kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Ekberg. (kuva: Veera Korhonen)

Vuodesta 2021 tulee hyvin erilainen kuin toivoimme. Kaikille tsemppiä ja jaksamista. Pidetään Suomi pystyssä ja yhteiskunta rullaamassa eteenpäin.


PEKKA EKBERG

Satakunnan kauppakamarin puheenjohtaja