Satakunta Business Campus (SBC)

Satakunta Business Campuksen 11. kokonainen toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen.

Jo omaksi tuotteekseen muodostunut SBC-Esimiesvalmennus toteutui taas tänäkin vuonna. Ohjelmaan osallistuvat tyypillisesti SBC-yritysten tuoreet esimiehet tai asiantuntijat, jotka yritykset näkevät tulevaisuudessa esimiesroolissa. Esimiesvalmennus keskittyy esimiehen rooliin käsittelyyn monelta kannalta. Lähipäivissä puhutaan niin perustehtävän, ryhmän, muutoksen kuin työhyvinvoinnin johtamisesta sekä käsitellään vuorovaikutuksen haasteita ja selkeytetään yrityksen talouden ja työlainsäädännön kysymyksiä. Lisäksi valmennusryhmät harjoittelevat valmentavan johtamisen tapaa ammatticoachin johdolla.

Teemaverkostoja kokoontui vuoden aikana viisi. HR-teemaverkostoja toimi rinnakkain kaksi ja tämän lisäksi omat teemaverkostonsa olivat turvallisuusjohtamisen, laadun ja viestinnän parissa työskenteleville henkilöille. Teemaverkostot herättävät koko ajan kasvavaa kiinnostusta ja niiden osallistujamäärät ovat olleet edelleen mukavasti nousussa. Näissä verkostoissa oman alansa ammattilaiset jakavat omaa osaamistaan, oppivat toisiltaan ja ratkovat yhdessä oman työn haasteita. Ryhmät valitsevat itse käsiteltävät aiheet, jotta ne varmasti osuvat kunkin oman työn kannalta ajankohtaisimpiin teemoihin.

Sisäisiä auditointeja SBC-yrityksissä tekevät henkilöt kokoontuivat myös kahdesti omana ryhmänään ja vaihtoivat ajatuksia yritysten auditointikäytännöistä.

SBC-johtoryhmään kuuluvat verkostoyritysten HR-johtajat/päälliköt ja se kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi Sari Valonen Cimcorp Oy:stä ja varapuheenjohtajana Timo Tomula Aurubis Finland Oy:stä.

Vuonna 2019 SBC-verkostoyrityksiä olivat Aurubis Finland Oy, Boliden Harjavalta Oy, Cimcorp Oy, Jujo Thermal Oy, Luvata Pori Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Oras Oy, Pori Energia Oy, RKW Finland Oy ja Sampo-Rosenlew Oy.

SBC-Esimiesvalmennusryhmä pohtimassa esimiehen roolia, vastuita ja velvollisuuksia työ- ja organisaatiopsykologi Soile Ahon johdolla.