Kansainvälinen liiketoiminta


Ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen
​​​​​​​

Satakunnan kauppakamari myönsi vuoden 2019 aikana

  • Alkuperätodistuksia ja muita ulkomaankaupan asiakirjoja
    ​​​​​​​yhteensä 1172 kpl

  • ATA carnet asiakirjoja 5 kpl


e-vientiasiakirjat.fi - palvelun uudistaminen
​​​​​​​

Kauppakamareiden e-vientiasiakirjat.fi - palvelu on ollut suomalaisten vientiyritysten käytössä vuodesta 2012. Vuonna 2019 myönnetyistä alkuperätodistuksista 97 prosenttia haettiin tämän palvelun kautta. Syksyllä 2019 tehdyn asiakaskyselyn mukaan yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun.

Kauppakamarit käynnistivät vuonna 2019 palvelun kokonaisuudistuksen, jonka tavoitteena oli nopeuttaa asiakirjojen hakuprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta. Ensimmäiset pilottiasiakkaat pääsivät tutustumaan palveluun vuoden lopulla.

Palvelun kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota käyttökokemukseen. Käyttäjä voi esimerkiksi ladata useamman kuin yhden vahvistettavan asiakirjan samanaikaisesti, kun asiakirjoja haetaan palvelusta. Palvelun käyttöliittymää yksinkertaistettiin helpottaen alkuperätodistusten hakuprosessia.

"Uusi järjestelmä on nopeuttanut työskentelyämme ja on entistä käyttäjäystävällisempi", sanoo pilottiasiakas Katja Martikka, SSAB Europe Oy.

Kaikki vientiasiakirja-asiakkaat pääsivät uuden palvelun käyttäjiksi alkuvuodesta 2020. Uusi upea palvelu löytyy osoitteesta vientiasiakirjat.fi.


Asiakastyytyväisyyskysely e-vientiasiakirjat.fi - palvelua käyttäville
​​​​​​​

Vientiasiakirjapalvelua käyttäville asiakkaillemme tehtiin asiakaskysely syksyllä 2019. Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden tyytyväisyyttä e-vientiasiakirjat.fi - palvelun eri osa-alueisiin.

Palauteiden keskiarvot Satakunnan kauppakamarin osalta (arviointi asteikolla 1-5):

  • Asiakirjojen hakeminen 4,8
  • Valmiin asiakirjan tulostaminen 4,8
  • Todistusarkiston käyttäminen 4,7
  • Asiointi kauppakamarin kanssa 5,0

Eniten kiitosta saimme e-vientiasiakirjat.fi - palvelun käyttämisen helppoudesta ja nopeudesta. Kiitosta tuli myös asiakaspalvelusta ja siitä, että kauppakamarilta saa nopeasti apua tarvittaessa.
​​​​​​​

Yleisarvosanaksi e-vientiasiakirjat.fi - palvelu sai meidän käyttäjiltämme 4,7