Tuloslaskelma ja tase 2019

TULOSLASKELMA 2019VARSINAINEN TOIMINTA1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
Tuotot356.999,85438.686,00
Kulut

Henkilöstökulut-279.805,44-291.047,87
Poistot-16.588,26-18.802,92
Muut kulut-279.638,12-318.082,19
Kulut yht.-576.031,82-627.932,98
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.-219.031,97-189.246,98
Tuotto-/kulujäämä-219.031,97-189.246,98
VARAINHANKINTA

Tuotot175.760,00148.200,00
Kulut-6.941,20-6.673,00
VARAINHANKINTA YHT.168.818,80141.527,00
Tuotto-/kulujäämä-50.213,17-47.719,98
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot82.974,0422.008,24
Kulut-1.083,46-9.330,23
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.81.890,5812.678,01
Tuotto-/kulujäämä31.677,41-35.041,97
Tuloverot yht.

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ31.677,41-35.041,97TASE 2019


VASTAAVAA


PYSYVÄT VASTAAVAT1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto19.931,5826.575,38
Muut aineelliset hyödykkeet77.062,1387.006,59
Aineelliset hyödykkeet yhteensä96.993,71113.581,97
Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet926.166,83743.188,53
Sijoitukset yhteensä926.166,83743.188,53
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ1.023.160,54856.770,50VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset14.020,7019.558,59
Muut saamiset1.893,7613.870,12
Siirtosaamiset42.367,4139.467,45
Lyhytaikaiset yhteensä58.281,8772.896,16
Saamiset yhteensä58.281,8772.896,16
Rahat ja pankkisaamiset138.055,45288.992,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ196.337,32361.889,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ1.219.497,861.218.659,50

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
Sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot662.224,86662.224,86
Sidotut rahastot yhteensä662.224,86662.224,86
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)362.234,70397.276,67
Tilikauden yli/alijäämä31.677,41-35.041,97
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ1.056.136,971.024.459,56VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta89.360,00109.616,00
Pitkäaikainen yhteensä89.360,00109.616,00
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta20.256,0020.256,00
Ostovelat11.459,9217.911,51
Muut velat10.475,659.441,55
Siirtovelat31.809.3236.974,88
Lyhytaikainen yhteensä74.000,8984.583,94
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ163.360,89194.199,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ1.219.497,861.218.659,50