Kansainvälinen liiketoiminta


Ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen

Satakunnan kauppakamari myönsi vuoden 2018 aikana

  • Alkuperätodistuksia ja muita ulkomaankaupan asiakirjoja yhteensä 1141 kpl

  • ATA carnet asiakirjoja 9 kpl
    ​​​​​​​


Alkuperätodistusten tunnistettavuus parani

Kauppakamarien vientiyrityksille myöntämien Euroopan unionin yleisten alkuperätodistusten kansainvälinen tunnistettavuus ja käytettävyys vahvistui entisestään.

Keskuskauppakamarin aloitteesta kauppakamarien alkuperämenettely hyväksyttiin toukokuussa 2018 osaksi Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Certificate of Origins Accreditation Chain - järjestelmää, joka varmistaa alkuperätodistusten myöntämisketjun laadun ja oikeellisuuden. Myös muut Pohjoismaat ovat äskettäin liittyneet järjestelmään.

Uuden järjestelmän avulla muiden maiden viranomaiset voivat tarkastaa sähköisesti ja reaaliajassa, että alkuperätodistus on hyväksyttävästi annettu Suomessa. Täten järjestelmä helpottaa todistusten käyttöä erityisesti Euroopan ulkopuolella kuten Kiinassa sekä vähentää mahdollisia väärinkäytöksiä. Samalla nopeutettiin siirtymistä digitaalisesti myönnettyihin alkuperätodistuksiin, tavoitteen ollessa saada 100 prosenttia alkuperätodistuksista käsiteltyä sähköisesti.

Suomalaiset kauppakamarit akkreditoitiin syksyllä 2018

Keskuskauppakamari akkreditoi kaikki Suomen 19 kauppakamaria syksyllä 2018. Samalla kauppakamarien menettelyt tarkistettiin ja yhdenmukaistettiin. Yritykset pääsivät hyötymään uudesta järjestelmästä 1.1.2019 alkaen.

Kauppakamarin tietoisku vientiasiakirjojen akkreditoinnista ja sen tuomista muutoksista 27.8.2018

Syksyllä toteutetun akkreditoinnin jälkeen kauppakamarit saavat käyttää todistuksissaan erillistä akkredi­tointileimaa. Leima on osoitus alkuperätodistuksen korkeasta laadusta ja oikeellisuudesta maailmanlaajuisesti. Kauppakamarien asiantuntemus asiakirjojen myöntäjänä ja ulkomaan­kaupan palvelujen tarjoajana parani entisestään.

Pohjoismaat mukana ketjussa


​​​​​​​Akkreditoituun alkuperätodistusten myöntämisverkostoon kuuluu tällä hetkellä 22 maata ja 523 kauppakamaria ympäri maailman. Suomen lisäksi pohjoismaista mukana ketjussa ovat Ruotsi, Norja ja Tanska. Myös Kiina ja Arabiemiirikunnat kuuluvat verkostoon. Näihin maihin suomalaiset kauppakamarit myöntävät toiseksi (Kiina) ja kolmanneksi (Arabiemiirikunnat) eniten alkuperätodistuksia.