Tuloslaskelma ja tase 2018

TULOSLASKELMA 2018VARSINAINEN TOIMINTA1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tuotot438.686,00140.485,30
Kulut

Henkilöstökulut-291.047,87-159.270,33
Poistot-18.802,92-5.441,62
Muut kulut-318.082,19-175.777,84
Kulut yht.-627.932,98-340.489,79
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.-189.246,98-200.004,49
Tuotto-/kulujäämä-189.246,98-200.004,49
VARAINHANKINTA

Tuotot148.200,00147.425,00
Kulut-6.673,00-6.749,46
VARAINHANKINTA YHT.141.527,00140.675,54
Tuotto-/kulujäämä-47.719,98-59.328,95
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot22.008,2453.094,12
Kulut-9.330,23-1.970,77
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.12.678,0151.123,35
Tuotto-/kulujäämä-35.041,97-8.205,60
Tuloverot yht.
352,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ-35.041,97-8.558,23TASE 2018


VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto26.575,3812.828,05
Muut aineelliset hyödykkeet87.006,599.162,40
Aineelliset hyödykkeet yhteensä113.581,9721.990,45
Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet743.188,53813.565,37
Sijoitukset yhteensä743.188,53813.565,37
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ856.770,50835.555,82VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset19.558,5911.445,93
Muut saamiset13.870,121.443,76
Siirtosaamiset39.467,4526.258,22
Lyhytaikaiset yhteensä72.896,1639.147,91
Saamiset yhteensä72.896,1639.147,91
Rahat ja pankkisaamiset288.992,84226.371,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ361.889,00265.518,96
VASTAAVAA YHTEENSÄ1.218.659,501.105.074,78

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot662.224,86662.224,86
Sidotut rahastot yhteensä662.224,86662.224,86
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)397.276,67405.834,90
Tilikauden yli/alijäämä-35.041,97-8.558,23
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ1.024.459,561.059.501,53VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta109.616,00
Pitkäaikainen yhteensä109.616,00
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta20.256,00
Ostovelat17.911,5110.171,15
Muut velat9.441,557.508,21
Siirtovelat36.974,8823.893,89
Lyhytaikainen yhteensä84.583,9441.573,25
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ194.199,9441.573,25
VASTATTAVAA YHTEENSÄ1.218.659,501.101.074,78