Satakunta Business Campus SBC

Vuosi 2018 oli Satakunta Business Campukselle monien muutosten vuosi. Verkoston koko toiminta siirrettiin vuoden alussa Prizztech Oy:ltä osaksi Satakunnan ja Rauman kauppakamarien toimintaa. Verkostoon liittyi vuoden aikana ennätysmäärä uusia jäseniä, kun Aurubis Finland Oy, Cimcorp Oy, Jujo Thermal Oy sekä Luvata Pori Oy tulivat mukaan toimintaan.

Satakunta Business Campuksen 10. kokonainen toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen.

Perinteisiä SBC-Esimiesvalmennuksia käynnistettiin vuoden aikana kaksi. Ohjelmaa uudistettiin siten, että ryhmäcoachingin vetäjäksi valittiin paikallista osaamista, kun Saara Tarumo otettiin coahiksi ohjelmaan. Vuoden 2018 valmennukset olivat jo 14. ja 15. toteutus, mikä kertoo omaa tarinaansa ohjelman suosiosta SBC-yritysten keskuudessa.

SBC-TEAT eli Tekniikan erikoisammattitutkintoryhmässä opiskeli 12 henkilöä työnjohtajaksi ja vuoden aikana opinnot saatiin jo lähes päätökseen.

Teemaverkostoja kokoontui vuoden aikana viisi. Ensimmäistä kertaa käynnistimme kaksi rinnakkaista saman teeman verkostoa, kun jo vuosia koossa ollut HR-teemaverkosto sai rinnalleen sisarverkoston. HR-teeman lisäksi teemaverkostoissa kokoontuivat turvallisuusjohtamisen, laadun ja viestinnän henkilöt eri yrityksistä. Teemaverkostot ovat keskeisintä SBC-verkoston toimintaa, niissä jaetaan omaa osaamista, opitaan toisilta ja ratkotaan yhdessä oman työn haasteita saman alan kollegoiden kanssa. Teemaverkostojen toiminta perustuukin avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen ja niissä käsitellään ryhmän itse valitsemia aiheita.

SBC-johtoryhmään kuuluvat verkostoyritysten HR-johtajat ja se kokoontui vuoden aikana viidesti. Viimeisessä kokouksessa valittiin verkostolle uudet puheenjohtajat, kun Jarmo Pasanen Nornickeliltä luovutti puheenjohtajuuden Cimcorp Oy:n Sari Valoselle ja varapuheenjohtajaksi valittiin Aurubis Finland Oy:n Timo Tomula.

Vuonna 2018 SBC-verkostoyrityksiä olivat Aurubis Finland Oy, Boliden Harjavalta Oy, Cimcorp Oy, Jujo Thermal Oy, Luvata Pori Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Oras Oy, Pori Energia Oy, RKW Finland Oy, Sampo-Rosenlew Oy, Sucros Oy ja Venator P&A Finland Oy.