Puheenjohtajan katsaus

Kokeile ja Kehity


Satakunnan Kauppakamari on uudistanut toimintaansa oleellisesti. Tämä näkyy läpi koko toiminnan. Henkilökunnassa on tapahtunut merkittävää kehitystä ja toimenkuvat ovat muuttuneet. Vaikutamme aktiivisesti Satakunnan elinkeinoelämää koskevissa asioissa erityisesti jo asioiden valmisteluvaiheessa, siis ennen kuin pyydetään lausuntoja.

Hyvänä esimerkkinä tästä on voimakas vaikuttaminen Vt 8 koskevissa linjauksissa Helsingissä niin ministereihin kuin korkeisiin virkamiehiin yhdessä Rauman Kauppakamarin kanssa. Kokosimme tiimin, jossa alueen elinkeinoelämän käytännön tarpeet tiedetään ja tunnistetaan mahdollistaen onnistumisen.

Kauppakamari ei siis ole uudistunut ainoastaan fyysisesti uuden tilaratkaisun myötä. Raikastunut ympäristö on mahdollistanut tehokkaan toiminnan omissa tiloissa erittäin laadukkaan muuntautumiskykyisyyden myötä. Tilat on testattu ministerivierailuilla SuomiAreenan yhteydessä. Kutsuvieraitakin on ollut parhaimmillaan jopa 90 henkeä verkostoitumassa.

Omassa syyskokouksessamme tila toimi erinomaisena kokouspaikkana kun nykyaikaistimme hallintomalliamme. Päätimme luopua Kauppakamarin valtuuskunnasta. Jatkossa syyskokous valitsee hallituksen, jolle siirtyivät muut valtuuskunnan tehtävät.

Toiminnan avoimuutta korostetaan nyt uudella nimitysvaliokunnalla, jossa tulee olemaan istuva puheenjohtaja ja 2-3 vaihtuvaa jäsentä. Sijoitustoiminnan avuksi on perustettu sijoitustyöryhmä toimitusjohtajan avuksi. Ryhmään kuuluu lisäksi yksi hallituksen jäsen ja 1-2 asiantuntijaa

Satakunta Business Campus on siirtynyt osaksi Satakunnan Kauppakamarin toimintaa. Koulutusten määrä olikin 2018 moninkertainen aiempaan nähden erityisesti HHJ-kurssien kohdalta. Olemme todella tyytyväisiä Porin kaupungin hallinnon kouluttautumisesta.

Olemme siirtyneet uudelle toiminnan ja vaikuttamisen tasolle, tästä on hyvä jatkaa kehitystä eteenpäin.

PEKKA EKBERG

Satakunnan kauppakamarin puheenjohtaja

Satakunnan kauppakamarin uudistuminen näkyy läpi koko toiminnan, toteaa katsuksessaan kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Ekberg.