VT8 tulevaisuus

Miltä näyttävät seuraavat 12 vuotta VT8 osalta suunnitelmissa? Mitkä kriteerit painottuvat päätöksenteossa?
​​​​​​​

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta erilaisten väylä- ja liikennehankkeiden suunnittelua tarkastellaan 12 vuoden aikajänteellä, jotta vältyttäisiin liian tempoilevalta ja lyhytnäköiseltä päätöksenteolta.

Tätä silmällä pitäen on laadittu Lounais-rannikon keskeisimmän tien, VT 8:n kehittämissuunnitelma uudelleen. Tavoitteena on tien nelikaistaistaminen ja sitä kautta rannikkokaupunkien välisen liikenteen ja vientiyriyritysten toimintaedellytysten parantaminen.

LUE KOKO SELVITYS TÄSTÄ

Laajassa selvitystyössä kehittämistoimenpiteitä arvioitiin faktapohjaisin, tätä päivää kuvastavin tiedoin viiden tavoitealueen kautta: liikenneturvallisuus, kuljetukset, ympäristö ja maankäyttö, ilman autoa tehtävät matkat sekä henkilöautomatkat.

Selvitystyö erottelee parantamishankkeet kolmeen neljän vuoden jaksolla toteutettavaan koriin mukaillen tulevaa valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmätyötä.

Esityksessä on selkeästi tuotu esille myös suunnittelun aikataulutus. Suunnitteluresurssien niukkuus on Suomessa tällä hetkellä erittäin haastava ongelma, koska hankkeet on saatava vauhdilla ja laadukkaasti suunniteltuina eteenpäin.

Kehittämisselvityksen toteutti Ramboll Oy:n tiimi, jonka projektipäällikkönä toimi DI Riikka Salli. Työ tehtiin yhteistyöllä varsin laajassa rintamassa. Mukana olivat kaikki keskeiset toimijat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit, yhteysvälin kunnat ja satamat.