VT 8 älyväylä? - uunituore raportti

Matkalla kohti Kasitien älykästä liikennettä


Valtatie 8 älyväylä -hankkeesta on juuri valmistunut (10.2.2022) WSP Finlandin laatima Esiselvitys elinkeinoelämän tarpeista ja väylän älykkyyden mahdollisuuksista 2021/2022.

Kyseessä on ensimmäinen laajempi selvitys, joka luo pohjaa liikennemuotojen ja digitalisaation älykkäälle yhteensovittamiselle. Älykkään infrastruktuurin ja monipuolisten palvelujen keinoin tieliikenteessä on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästö- ja tehokkuusvaikutuksia.

Älyväyläkehityksellä tarkoitetaan konseptia, jossa liikenneväylän palvelutasoa parannetaan digitaalista ja fyysistä infraa kehittämällä sekä rakentamalla näihin tukeutuvia älykkäitä palveluja, jotka hyödyntävät tieliikenteen, tieinfran ja taustajärjestelmien välistä vuorovaikutusta.

– Tiedonhallintaa ja väylän älykkyyttä kehittämällä mahdollistetaan uusia palvelumalleja ja toiminnan ennakoitavuutta olemassa olevaan infraan tukeutuen. Erilaisten älykkäiden toimenpiteiden avulla voidaan säästää energiaa ja lisätä turvallisuutta. Onnettomuuksiin voidaan puuttua ennalta tai niitä voidaan jopa ehkäistä paremmalla tiedonvälityksellä.

Suomessa on meneillään merkittäviä älykkääseen liikenteeseen ja logistiikkaan liittyviä kehityshankkeita erityisesti rautatieliikenteen ja meriliikenteen puolella. Tavoitteena on parantaa olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä, vähentää päästöjä ja parantaa Suomen kilpailukykyä. Myös tieliikenne on syytä kytkeä kokonaisuuteen, ja siihen on perusteltua käyttää nykyistä enemmän resursseja.

Yhteistyössä on pohdittu toimenpiteitä, joita älytieltä edellytetään. Esimerkiksi digitaalinen kaksonen tarkoittaa sähköistä datamallia tiestä, sen rakenteesta ja ominaisuuksista. Tieinfran on kyettävä välittämään tietoja digikaksoselle, joita ovat mm. reaaliaikainen tilannekuva liikenteestä, tieolosuhteista, kelistä ja palveluista sekä näiden ennusteista. Satamien ja tieliikenteen tietojärjestelmien tulee myös kommunikoida keskenään sekä mahdollistaa asioiden parempi ennustettavuus. Kasitien tulee mahdollistaa autonominen liikenne sekä proaktiiviset kokeilut uusilla kalustoilla ja teknologioilla.

Valtatiestä 8 on tarkoitus muodostaa ns. älyliikenteen ekosysteemi eli luoda yhteistyöverkosto, jossa elinkeinoelämän, kuntien ja julkishallinnon toimijat vievät kehitystyötä yhdessä eteenpäin.

Kasitieverkosto keskittyy valtatie 8 kehittymiseen. Verkoston tilaaman selvityksen on laatinut WSP Finland Oy. Selvitys toteutettiin vuorovaikutuksellisesti alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyössä, johon kuuluvat länsirannikon maakunnat, kauppakamarit sekä valtatie 8 varren kaupungit ja kunnat. Selvitystyön eri vaiheissa olivat kiinteästi mukana myös Väylävirasto, liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Satakunnan kauppakamari on mukana tässä yhteistyössä.

Lisätietoja aiheesta toimitusjohtaja Minna Nore, 044 710 5364