Vihreä siirtymä tarjoaa Suomelle taloudellista kasvua

Vihreä siirtymä ja erityisesti siinä onnistuminen on keskeisessä roolissa Suomen taloudellisessa kehittymisessä lähivuosikymmenen aikana.

Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta: ”Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen”. Tutkimuksen ovat laatineet Etla, Suomen ympäristökeskus ja Demos Helsinki.

Tässä hankkeessa luotiin kokonaiskuva ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutuksista julkisen talouden kestävyyteen ja riskeihin. Kirjallisuuden ja makrotaloudellisten kokonaistasapainomallien avulla tarkasteltiin globaaleja vaikutuksia ja Suomeen kohdistuvia suoria ja heijastevaikutuksia. Samalla arvioitiin mallintamisen haasteita ja parhaita menetelmiä.

​​​​​​​Kirjallisuus osoittaa, että ilmastonmuutoksen, ja siihen varautumisen ja sopeutumisen vaikutuksista julkiseen talouteen on vielä vähän tutkimuksia, ja tieto siitä on epävarmaa. Tutkimus vaatii kokonaisnäkemystä ilmaston muuttumisen ja hillintä- ja sopeutumispolitiikan vaikutuksista sekä kansan- että julkiseen talouteen. Vaikutusketju on pitkä ja epävarma. Paras mallintamisen lähtökohta on eri lähteiden yksityiskohtien yhdistely kansantalouden tasolle.

​​​​​​​

"Vihreä siirtymä on vielä lähivuosikymmenen ajan Suomen talouden kannalta tärkeämpi asia kuin ilmastonmuutos."
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmasta


Lue koko artikkeli (Valtioneuvosto) Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen.

Vihreää siirtymää ohjaavat politiikkatoimet, yritysten aktiivisuus, teknologiakehitys ja kuluttajakäyttäytyminen.