Verkostoituminen


Video: Helsingin seudun kauppakamari

Kauppakamari edistää jäsenyritysten ja sidosryhmien keskinäistä verkostoitumista. Kauppakamarin koulutuksissa, tapahtumissa ja valiokunnissa verkostoituminen käy luonnostaan. Kontaktien solmiminen eri alojen edustajien kanssa yli toimialarajojen luo uusia yhteistyömahdollisuuksia ja laajentaa verkostoja.