Vastuullisuus on ennen kaikkea bisnesälyä

Kuva: Johanna Sjövall


Mikä on yrityksen olemassaolon tarkoitus, tavoite, visio ja missio?

Vastuullisen PK-yrityksen liiketoiminta on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää. Vastuullisuus ei ole hanke, jota vetämään palkataan uusi resurssi, vaan vastuullisuus on strateginen valinta, joka ei todellakaan ole pakkopullaa, vaan loistavaa bisnesälyä.

Kaikki lähtee strategiasta. Mikä on yrityksen olemassaolon tarkoitus, tavoite, visio ja missio? Onko tämä perusta kestävä? Entä yrityksen arvot? Peilaavatko ne näitä edellisiä valintoja? Elääkö yritys näitä arvojaan todeksi?
On tosiasia, että tulevaisuudessa, ja osittain jo tällä hetkellä, on vaikea saada osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa. On myös varmaa, että osaavat työntekijät ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta. He ovat fiksuja, eivätkä osta pelkkiä sloganeita. Vastuullisuus tehdään todeksi liiketoiminnassa, ja sen tekijöitä ovat juuri osaavat ja sitoutuneet työntekijät. On myös hyvä tarkistaa, onko yrityksen johto sitoutunut vastuullisuuteen? Hyvä johtaja elää itse kuten opettaa.


Ilmastonmuutos on täällä, halusimme tai emme. Kestävä raaka-aineiden käyttö on ensimmäinen tarkistettava asia. Yrityksen on syytä tietää oman hiilijalanjälkensä taso. Pieni yritys ei pysty mittaamaan sitä joka vuosi, mutta kun tietää tason ja toimintansa olennaiset päästöt, voi niihin sen jälkeen vaikuttaa paremmin. Hyvä neuvo on aloittaa olennaisuusanalyysilla, jotta tiedetään, mihin kannattaa panostaa. Tässäkään asiassa ei kannata tehdä kärpäsestä härkästä.


Ilmastonmuutos ja monimuotoisuus liittyvät vahvasti toisiinsa, sillä ilmastonmuutos kiihdyttää lajien katoa ja vauriot luonnossa muuttavat ilmastoa. Ensisijainen keino luonnon monimuotoisuuden suojeluun on haitallisen toiminnan lopettaminen. Kun ympäristön kannalta epäsuotuisaa toimintaa ei voida kokonaan välttää, tulee pyrkiä haittojen minimointiin. Jos haitallista toimintaa ei voida lainkaan välttää ja toiminta heikentää luonnon monimuotoisuutta, voidaan pohtia, miten haitat voitaisiin kompensoida.


Kun yrityksen hallituksessa tehdään strategisia valintoja myös vastuullisuuden näkökulmasta, varmistetaan, että yritys toimii taloudellisesti kannattavasti, turvaa tulevaisuuden henkilöresurssit ja kunnioittaa luonnonvaroja niin, että niitä jää seuraavillekin sukupolville. Hallituksen kannattaa liiketoimintamittareita valitessaan varmistaa, että ne sisältävät vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Näin vastuullisuus tulee osaksi kaikkea liiketoimintaa ja jokaisen työtä ja yritys osoittaa samalla myös bisnesälynsä.

ANNE EKBERG
Vice President, Brand, CSR and Communication
Fiblon Oy Ab