Vastaa ja vaikuta: Kysely kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotosta pk-yrityksissä

Euroopan komissio on laatimassa teollisuusteknologioita koskevia yhteisiä etenemissuunnitelmia, joiden tarkoituksena on edistää niiden käyttöönottoa yrityksissä kaikkialla Euroopassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään etenemissuunnitelmien laatimisessa.

Suunnitelmat julkistetaan vuonna 2022.

​​​​​​​Vastaamalla kyselyyn kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotosta autat komissiota vastaamaan paremmin Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kohtaamiin haasteisiin, jotka liittyvät ympäristöystävällisten (vähähiilisten, kiertotalouteen perustuvien) teknologioiden kehittämiseen, ostamiseen ja käyttöön.

​​​​​​​Kyselyyn pääset vastaamaan 15.1.2022 mennessä oheisesta linkistä.

Huom! Kyselyn voi vaihtaa suomenkieliseksi sivun oikealta laidalta löytyvästä kielivalikosta.

LINKKI: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IndustrialTechRoadmapSMEs