Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan

Satakunnassa toteutetaan Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan hanke aikajaksolla 1.9.2022 – 31.12.2023. Hankkeen päätavoitteena on edistää vastaanottokeskukseen rekisteröityneiden hakijoiden työllistymistä, sekä tukea heitä työllistäviä työnantajia pidempiaikaisen työllistymisen sujuvoittamiseksi.

Lisäksi hankeen tarkoituksena on madaltaa työnantajien kynnystä palkata vieraskielistä työvoimaa tukien heitä mahdollisissa pulmatilanteissa, ja selkeyttää keskeisten satakuntalaisten toimijoiden rooleja turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakevien työllistymisen tukemisessa koordinoimalla yhteistyötä.

Hankkeen toteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö sekä yhteistyökumppaneina Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä Porin vastaanottokeskus, työvoimaviranomaiset ja Prizztech. Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Porin vastaanottokeskuksessa kirjoilla olevat turvapaikanhakijat ja tilapäistä suojelua tarvitsevat, joilla on oikeus tehdä töitä, sekä turvapaikanhakijoita ja tilapäistä suojelua tarvitsevia työllistävät työnantajat.

Miten hanke auttaa työnantajapuolta:

  • auttaa etsimään potentiaalisia työntekijöitä turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua tarvitsevien hankkeen kohdehenkilöiden joukosta
  • järjestää hankkeessa mukana oleville turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua tarvitseville työntekijöille yksilöllistä ja/tai ryhmämuotoista tukea
  • tukee työllistäviä työnantajia pidempiaikaisen työllistymisen sujuvoittamisessa opettamalla työnhakijoille suomalaisen työelämän pelisääntöjä
  • tukee työnantajia tarvittaessa työntekijän perehdytyksessä ja työsuhteen aikana
  • vahvistaa työntekijän ammatillista suomen tai englannin kielen osaamista

Tiedoksi:

  • hankkeen aikana luodaan eettinen koodisto, johon hankkeen kautta apua saavien työntekijöiden on sitouduttava
  • tuki työnantajille on porrastettu pääosin sen mukaan, kuinka pitkäksi aikaa työnantaja tarjoaa turvapaikanhakijalle/ tilapäistä suojelua hakevalle töitä

Miten toimia:
Pyydämme olemaan yhteydessä projektikoordinaattori Kalle Mäenpäähän ja kertomaan työntekijöiden tarpeestanne (työpaikkailmoitus) ja ilmoittamaan muut tarvittavat tiedot. Toivomme, että työpaikkailmoitukset lähetetään sähköpostitse.

Yhteystiedot:​​​​​​​

Projektikoordinaattori, Kalle Mäenpää
puh. 044 705 20 25
kalle.maenpaa@diakon.fi


Projektipäällikko, Milka Saari
puh. 050 3062391
milka.saari@diak.fi


Projektiasiantuntija, Essi Nuotio
puh. 050 4369295
essi.nuotio@diak.fi