Porin yliopistokeskuksen osalta tapahtuu merkittävä uusi avaus, syksyllä 2023 käynnistyvä tekniikan kandidaattikoulutus. Nyt tarvittaisiin suunnittelua varten näkemyksiä erityisesti sellaisilta satakuntalaisilta yrityksiltä, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan tieto- ja automaatiotekniikan osaamista koulutussisältöjen ohjaamisessa oikeisiin teemoihin. Jos tunnistat yrityksesi tästä kuvauksesta, olisi tärkeää käydä vastaamassa kyselyyn 15.4. mennessä, kiitos!


Tervetuloa vastaamaan Porin yliopistokeskuksen tulevaa tekniikan kandidaattikoulutusta koskevaan osaamistarvekyselyyn!


​​​​​​​Hyvä yhteistyökumppani!

Porin yliopistokeskuksessa alkaa syksyllä 2023 uusi tekniikan kandidaattikoulutus. Tämän kandidaatin tutkinnon toteuttavat Turun ja Tampereen yliopistot yhdessä. Tutkinnon alaksi on valittu tietotekniikka ja painotusalueeksi sen sisällä automaatiotekniikan osaaminen. Tutkinnon sisällöllinen suunnittelu on aloitettu alkuvuodesta 2022.

Tällä kyselyllä selvitetään alueen elinkeinoelämän osaamistarpeita. Kyselyvastausten perusteella Turun ja Tampereen yliopiston vahvuuksien varaan rakentuvan kandidaatin tutkinnon sisältöä voidaan kohdentaa vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Toivomme kyselyyn vastauksia erityisesti sellaisilta satakuntalaisilta yrityksiltä, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan tieto- ja automaatiotekniikan osaamista. Koska kyselyä jaetaan Tampereen ja Turun yliopistojen eri sidosryhmäverkostojen kautta, saatat saada kutsun vastata kyselyyn usealta eri taholta. Riittää kuitenkin, jos vastaat kyselyyn kerran. Kyselyä voi myös välittää eteenpäin organisaation sisällä muille henkilöille, joilla uskot olevan näkemystä osaamistarpeista.

Kyselyn jälkeen kutsumme joukon tieto- ja automaatiotekniikan osaamista hyödyntäviä yrityksiä keskustelutilaisuuksiin, jossa kyselyn tuloksia vielä tarkennetaan yhdessä yritysten kanssa. Kyseiset keskustelutilaisuudet järjestetään 19.4 - 25.4.2022 välisenä aikana, ja niiden ajankohta sovitaan kutsuttujen osallistujien kanssa erikseen. Keskustelutilaisuuksiin voi osallistua joko paikan päällä tai etänä.

Kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti. Poikkeuksen tähän tekevät vapaaehtoisesti pyydetyt yhteystiedot, mikäli vastaaja haluaa tulla kutsutuksi kyselyn tulosta tarkentavaan keskusteluun. Yhteystietoja käytetään vain yllä mainittuun tarkoitukseen. Yhteystiedot säilytetään vuoden 2023 loppuun saakka siltä varalta, että jotain keskustelussa käsiteltyä asiaa halutaan vielä jälkikäteen tarkentaa keskusteluun osallistuneiden kanssa.

Kyselyyn pääset tästä linkistä:
https://survey.tuni.fi/lime/257584?lang=fi

Lisätietoja kyselystä antavat tarvittaessa seuraavat henkilöt:
Tampereen yliopisto: Katariina Yrjönkoski, katariina.yrjonkoski@tuni.fi, p. 040 359 4643
Turun yliopisto: Sari Stenvall-Virtanen, sari.stenvall-virtanen@utu.fi, p. 040 501 3757

Kyselyyn voi vastata 15.4. saakka. Kiitos vastauksista jo etukäteen!