TeemaverkostotSBC:n teemaverkostoissa jaetaan omaa osaamista, opitaan toisilta, etsitään yhdessä vastauksia työelämän haasteisiin, tutustutaan toisten yritysten toimintatapoihin sekä verkostoidutaan samaa työtä tekevien henkiöiden kesken. Teemaverkostojen toiminta on luonteeltaan avointa ja perustuu luottamukseen osallistujien välillä.

Teemaverkostot kokoontuvat tyypillisesti osallistuvien yritysten tiloissa ja samalla tutustutaan myös laajemmin alueemme yritysten toimintaan.

Teemaverkostoja on neljä: HR, viestintä, laatu ja turvallisuusjohtaminen.

Uusia verkostoja käynnistetään yritysten tarpeiden mukaan. Ryhmissä kokoontuu tyypillisesti 5-8 saman aihealueen asiantuntijaa eri yrityksistä ja tapaamisia on noin joka toinen kuukausi.