Teemaverkostot​​​​​​​

"Huomisen moniosaajia"

Teemaverkostot ovat yksi keskeinen Business Campus -verkoston toimintatapa. Niissä jokaisella osallistujalla on aktiivinen rooli oman asiantuntemuksen tuomisessa keskusteluun. Teemaverkostoissa johtavana ajatuksena on oman osaamisen jakaminen, toisilta oppiminen ja osaamisen nopea, "matalan kynnyksen" kehittäminen.​​​​​​​​​​​​​​Toiminta perustuu avoimuuteen ja osallistujien väliseen luottamukseen, jotta osallistujat voivat tuoda esille aitoja työelämän haasteita ja kehittämiskohteita.

Teemaverkostoissa opitaan tuntemaan oman alan kollegoita alueemme toisista yrityksistä. Ryhmät kokoontuvat tyypillisesti osallistuvien yritysten tiloissa ja samalla tutustutaan myös laajemmin alueemme yritysten toimintaan.

Teemaverkostoissa kokoontuu tyypillisesti 5-8 saman aihealueen asiantuntijaa eri yrityksistä ja tapaamisia on noin joka toinen kuukausi. Uusia verkostoja käynnistetään SBC-verkoston tarpeiden mukaan. Niitä voidaan täydentää myös muiden kuin SBC-verkoston yritysten henkilöillä.

Osallistujat valitsevat yhdessä käsiteltävät aiheet kuhunkin tapaaamiseen eikä niissä yleensä ole ulkopuolista alustajaa. Oman alansa asiantuntijat muodostavat vahvan osaajien poolin jo itsessään.


Tällä hetkellä käynnissä on uudenlainen Ryhmäcoachausverkosto, jossa keskusteluihin otetaan mukaan valmentaja. Valmentajan tavoitteena on tehdä keskusteluista tavoitteellisempia. Ensimmäisen Ryhmäcoachausverkoston teemaksi valittiin HR.