Tärkeää asiaa liikennealan toimijoille - vastaa kyselyyn

Liikenteen automaation ja digitalisaation sosiaalinen ulottuvuus tuo muutoksia liikennealan työvoimaan.

Euroopan komissio harkitsee toimenpiteitä ja suosituksia, joilla liikennealan työvoiman siirtymistä automaatioon ja digitalisaatioon tuetaan. Vaikka liikenteen automaation ja digitalisaation tarkka tahti ja laajuus ei ole tiedossa (ja arviot siitä, kuinka monesta työpaikasta tai -tehtävästä tulee tulevaisuudessa tarpeettomia, vaihtelevat huomattavasti), yritysten on tehtävä suunnitelmia ja valmistauduttava kohtaamaan edessä olevat haasteet varmistaakseen siirtymän sujuvuuden.

Koska monet kuljetusyritykset ovat pk-yrityksiä, tämän kyselyn tavoitteena on selvittää, tarvitaanko ohjausta ja poliittisia toimenpiteitä, joilla tuetaan niiden siirtymistä automaatioon ja digitalisaatioon.

Kuljetusalan yrittäjä - vastaa kyselyyn

Enterprise Europe Network käsittelee vastaukset luottamuksellisesti ja välittää ne nimettöminä komissioon. Vastausaikaa on 13.6.2020 asti.

Linkki kyselyyn​​​​​​​

Ilmailuala, tieliikenne, rautatieliikenne, meriliikenne, satamat, sisävesiliikenne, logistiikka, kaupunkiliikenne, matkastajaliikenne, rahtiliikenne