Tarkastele oman pääoman riittävyyttä ennen tilikauden päättymistä

Jos tilikauden tulos muodostuu negatiiviseksi eikä yhtiöllä ole taseessa jäljellä edellisinä vuosina kertyneitä voittovaroja eikä vapaan oman pääoman rahastoja ole, oma pääoma saattaa painua negatiiviseksi.

Takanamme on muutama erityisen haasteellinen vuosi muun muassa koronasta johtuen. Jos tilikauden tulos muodostuu negatiiviseksi eikä yhtiöllä ole taseessa jäljellä edellisinä vuosina kertyneitä voittovaroja eikä vapaan oman pääoman rahastoja (joista yleisin on sijoitetun vapaan pääoman rahasto) ole, oma pääoma saattaa painua negatiiviseksi.

Yhtiön on rekisteröitävä havaittu negatiivinen oma pääoma. Kätevimmin se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa.

Ennen rekisteröintiä on tarpeen tehdä laskelma, jolla mahdolliset omaa pääomaa korjaavat tiedot saattavat korjautua negatiivisuudesta positiiviseksi. Osakeyhtiölaki 20:23 sallii seuraavat korjaukset:

Taseen oma pääoma

+ pääomalaina

+ verotusperusteiset varaukset, poistoero

Jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta on muuten kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, saadaan myös todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä. Tässä pitää noudattaa varovaisuuden periaatetta.

Kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari

Omaisuuden arvon ollessa olennaisesti suurempi kuin kirjanpitoarvo tulee lausunto saada ulkopuoliselta asiantuntijalta (Kila 2011/1865).

Yleensä näitä korjaavia eriä ei kokemuksemme mukaan kuitenkaan yhtiöillä ole.

Pidä siis kirjanpitosi ajantasaisena, seuraa aktiivisesti oman pääoman määrää ja tee tarvittavat toimenpiteet, jotta yhtiön toimintaedellytykset täyttyvät. Toiminnan ollessa tappiollista kiinnitä huomiota esimerkiksi toiminnan tehostamiseen: onko tarpeen lomauttaa henkilöstä, onko turhan käyttöomaisuuden myynnistä apua tai auttaisiko myyntiin ja markkinointiin panostaminen kasvattamaan liikevaihtoa.

Oman pääoman korottamiseen ennen tilikauden päättymistä on muutama keino:

  • Olemassa oleva laina voidaan muuttaa pääomalainaksi.
  • Tehdään sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon.
  • Yhtiölle annetaan pääomalaina. Pääomalaina tulee olla yhtiön tilillä ennen tilikauden päättymistä.


Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari