Taloudellista tukea aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja hallinnan kehittämiseen

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vuonna 2022 mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja sen hallinnan kehittämiseen.

Ideas Powered for business SME Fund on pk-yrityksille suunnattu avustusohjelma, jonka taustalla on Euroopan komission aloite ja toteutuksesta vastaa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa.

Tukea voi saada tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin ja kansallisiin patenttihakemuksiin sekä IP Scan esianalyysipalveluun.

Esiasanalyysipalvelussa kartoitetaan yhdessä asiantuntijan kanssa yrityksen IPR-oikeuksien nykytilaa ja suojaustarpeita. Asiantuntija laatii analyysista raportin, jonka hyväksymisen jälkeen EU-tuki maksetaan asiakkaalle.

Tuen suuruus riippuu yrityksen tekemistä hakemuksista ja tilaamista palveluista. Maksuista korvattava osuus vaihtelee myös tuen kohteen mukaan (50-90%). Yritys voi saada tukea vuoden aikana yhteensä 2250€.

Tukea voi hakea 10.1.2022 alkaen 16.12.2022 asti.

Lisätietoja PRH:n sivuilta https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/palvelut/ipr-esianalyysipalvelu_ip_scan.html ja
EUIPO:n sivuilta https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/online-services/sme-fund​​​​​​​

​​​​​​​Euroopan komission perustamat IP Helpdeskit auttavat maksuttomasti alkuun IP asioissa. Palvelua on tarjolla Euroopassa, Afrikassa, Kiinassa, Intiassa, Latinalaisessa-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Yhteyden näihin saa myös kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikön kautta.