Satakunta on avoin kaikille Naton ja kansainvälisen maanpuolustuksen hankkeille

”Suhtaudumme myönteisesti kaikkiin Naton ja kansainvälisen maanpuolustuksen hankkeisiin, ja tavoittelemme laajemminkin turvallisuustoiminnan vahvistumista Satakunnassa. ” totesi Nato-koordinaatioryhmä viimeisessä kokouksessaan toukokuussa.


Tammikuusta 2023 saakka Satakunnassa on kokoontunut kuntajohtajien ehdotuksesta Satakuntaliiton koolle kutsumana Nato-koordinaatioryhmäksi nimetty yhteistyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on ollut koordinoida Satakunnan alueen mahdollisuuksia niin puolustuksellisen kuin teknologisenkin Nato-yhteistyön osalta Suomen tullessa Naton täysjäseneksi.


Yhteistyöryhmä koostuu seuraavista tahoista: Lauri Inna ja Jukka-Pekka Schroderus Pori, Mika Hatanpää Kankaanpää, Teijo Mäenpää Säkylä, Esko Poikela Rauma, Matti Honko Puolustusvoimat, Minna Nore Satakunnan kauppakamari, Riikka Piispa Rauman kauppakamari, Vesa-Jukka Vornanen Hyvinvointialue sekä Kristiina Salonen, Marika Luoma ja Sanna Oksa, Satakuntaliitto.
Ryhmä on kokouksissaan kuullut asiantuntijoita eri tahoilta, mm. Väylävirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, konsulttitoimisto WEGA, Puolustusvoimat ja kauppakamarit. Yhteisesti on tunnistettu seuraavat faktat. Satakunnan eri toimijat osallistuvat aktiivisesti Suomen puolustuspolitiikan toteuttamiseen alueellisella tasolla huomioiden Nato-jäsenyyden ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön vaatimukset sekä mahdollisuudet.


Satakunnassa tuetaan Porin prikaatia osana Maavoimien, Ilmavoimien, Merivoimien ja logistiikkalaitoksen Nato- ja EU-aktiviteetteja sekä muiden viranomaisten (mm. poliisi, rajavartiolaitos ja tulli) rooleja muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.


Kunnat ja kaupungit tukevat kriittisen infrastruktuurin, kuten Porin ja Rauman satamien, Porin lentokenttä- alueen, rauta- ja maanteiden kehittämistä vastaamaan toiminnan ja Satakunnan alueellisen riskianalyysin vaatimuksia. Porin Turvallisuuskeskusta varaudutaan kehittämään huomioiden kansainvälisen yhteistyön vaatimukset.


Natoon liittyminen mahdollistaa yrityksille uusia toimintamuotoja ja tähän yhteistyöhön liittyvät vaatimukset sekä mahdollisuudet olisi tehtävä ns. näkyväksi.


Satakunnan alueella on hyvät mahdollisuudet kehittyä kokonaisturvalliseksi maakunnaksi tukemaan ja kehittämään kokonaisvaltaista maanpuolustusta. Tämä voi olla yksi Suomen vientituotteista Nato-yhteisöön.
Satakuntaan pyritään luomaan ulkomaalaiselle työvoimalle ja heidän perheenjäsenilleen positiivinen toiminta- ja asumisympäristö, kuten kansainväliset päivähoitopaikat ja koulut sekä muut palvelut.
Natoon liittyminen loi suomalaisille osaajille mahdollisuuden työskennellä eri Nato-yksiköissä. Tätä kannattaa tukea hyödyntämällä tehtävistä palaavien henkilöiden osaamista Satakunnassa.