SBC - miten toimimme

"Yhdessä enemmän"

​​​​​​​Satakunta Business Campus (SBC) on yritysverkosto, joka vahvistaa verkostoon kuuluvien yritysten kilpailukykyä henkilöstön osaamista kehittämällä

Verkoston toiminta-ajatus on henkilöstön osaamisen kehittäminen tietoa jakamalla, toisilta oppimalla ja verkostoitumalla alueen yritysten kesken. Verkoston yrityksille yhteisiä teemoja ovat mm. johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi, viestintä, HR, laatu ja työturvallisuus.

Toiminta muodostuu yritysten tarpeisiin räätälöidyistä koulutuksista, valmennusohjelmista, teemaverkostoista sekä tietoiskuista ja seminaareista. SBC tuo omien alojensa parhaita osaajia eri puolilta Suomea Satakuntaan niin seminaaripuhujiksi kuin kouluttajiksi ja valmentajiksi eri ohjelmiinsa.


Verkoston toimintaa ohjaa säännöllisesti kokoontuva, verkoston yritysten henkilöstöjohtajista koostuva johtoryhmä. Johtoryhmä seuraa sekä käynnissä olevaa toimintaa, että ideoi uusia toteutuksia. Johtoryhmä myös vahvistaa uudet verkostoyritykset.

SBC-verkoston ovat perustaneet vuosien 2008-2009 taitteessa satakuntalaiset yritykset Boliden Harjavalta Oy, Hollming Oy, RKW Finland Oy ja Technip Offshore Finland Oy yhteistyössä Rauman ja Satakunnan kauppakamareiden sekä Prizztech Oy:n kanssa.

SBC toimii kustannustehokkaasti, koska kustannukset jakautuvat useamman yrityksen kesken. Vuonna 2019 verkoston vuosimaksu on 3000€/yritys. Koulutukset, teemaverkostot ja muu toiminta hinnoitellaan erikseen.

Verkostoyritysten etuina ovat mm.

  • etuosto-oikeus kaikkeen toimintaan
  • SBC-hinnat toteutuksissa
  • paikka SBC-johtoryhmässä
  • koulutusten, valmennusten ja muun toiminnan suunnittelu- ja koordinointityö SBC-tuotteiden osalta


Kiinnostuitko verkoston toiminnasta? Ota yhteyttä!


Terhi Rajala
kehityspäällikkö
Satakunnan kauppakamari
050-3171453
terhi.rajala@satakunnankauppakamari.fi