Satakunnan yritysjohtajat: Osaamisen saatavuus konkreettinen este uuden työvoiman rekrytoimiselle

Julkaistu 7.12.2017

Suomalaisten yritysjohtajien mukaan työllistämiseen liittyvät riskit ja puute osaavasta työvoimasta ovat merkittävimmät esteet uusien työntekijöiden palkkaamiselle. Yleisellä tasolla yritysjohtajat kokevat, että Suomi on menossa viime vuosia parempaan suuntaan. Hallitus saa toiminnastaan kouluarvosanan 7+. Tiedot ilmenevät kauppakamarien Yritysparlamentti-kyselystä sekä Satakunnan ja Rauman kauppakamarien tuoreesta alueellisesta työvoimakyselystä.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan yritysjohtajien myönteiset arviot heijastavat parantunutta taloustilannetta. Pula osaavasta työvoimasta ja työvoiman palkkaamiseen liittyvät riskit kuitenkin vaarantavat Suomen mahdollisuuksia ylläpitää talouskasvua pidemmällä aikavälillä.

“Työmarkkinoihin liittyvät rakenteelliset ongelmat ja jäykkyydet korostuvat, kun talous on vihdoin kääntynyt vahvaan nousuun ja työvoiman tarve kasvaa. Työntekijöitä jää palkkaamatta, vaikka tarvetta rekrytoinneille olisi”, toteaa Linnainmaa.

Peräti 60 prosenttia Yritysparlamentti-kyselyn vastaajista arvioi, että työllistämiseen liittyvät riskit kuten työehtojen joustamattomuus ovat suuri tai erittäin suuri ongelma työvoiman saamisessa yritykseen. Lähes 50 prosenttia vastaajista arvioi, että työmarkkinoilla ei ole saatavissa oikeaa osaamista.

Satakunnan ja Rauman kauppakamarit toteuttivat viime viikolla paikallisen kyselyn työvoiman saatavuudesta Satakunnassa. Kyselyn tulokset ovat vahvasti samassa linjassa Yritysparlamentti-kyselyn kansallisten tulosten kanssa. Kaikkein suurimmaksi haasteeksi Satakunnassa koettiin osaavan työvoiman saatavuus. Rauman seudun yrityksistä peräti 78% koki osaavan työvoiman saatavuuden olevan ongelmallista. Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa 66% vastaajista kertoi osaajapulan olevan rekrytoinnin esteenä. Luvut ovat huolestuttavia. Työllistämisen riskit koettiin erittäin ongelmallisiksi.

”Rauman ja Satakunnan kauppakamarit korostavat nopeasti tapahtunutta isoa muutosta maakunnassa. Tähän pitää havahtua nopeasti. Satakunnassa yritykset vastaavat isoista asiakasprojekteista ja kasvaneesta tilauskannasta ja osaajien puute muodostaa pullonkaulan kasvulle. Asiaa pitää ratkoa monella taholla ja erilaisilla aikajänteillä” painottavat toimitusjohtajat Ritva Toivonen ja Minna Nore.

Toivosen ja Noren mukaan erityisesti teknis-taloudellisen korkeakoulutuksen saaneista osaajista on pulaa koko maakunnassa. Tällä osaamisella huolehditaan muun muassa tuote- ja palvelukehityksestä, investointisuunnittelusta ja kasvuprojekteista. Satakunnan oppilaitokset ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin muun muassa lisäämällä muuntokoulutusta. Oppilaitoksille kuuluu tästä kiitos. Kasvua suitsivan osaajapulan ratkaiseminen on kuitenkin niin mittava kysymys, että asia edellyttää pikatoimien lisäksi ehdottomasti myös uusia pysyviä ratkaisuja, joilla voidaan laajentaa sellaista korkeakoulutusta, joka vastaa joustavasti etenkin maakunnan vahvojen teollisten toimialojen ja uusien kasvualojen kehityksen edellyttämän osaamispääoman ja osaajajoukon laajentumiseen, Toivonen ja Nore painottavat.

Hallitukselle huonompi arvosana sote-uudistuksesta

Valtakunnalliseen kyselyyn osallistuneiden yritysjohtajien mielipiteet Suomen kehityksestä ovat huomattavasti myönteisemmät kuin vuosi sitten. Johtajat antavat arvosanan 7,8 kysymykseen “Onko Suomi menossa oikeaan suuntaan?”. Vastaava luku vuosi sitten oli 7,2. Opposition saama arvosana pysyy yhtä alhaisella tasolla kuin aikaisemmissa kyselyissä (5,4).

Yritysjohtajilta kysyttiin myös arvioita hallituksen toiminnalle yrityksille keskeisissä teemoissa. Yleisarvosanaksi hallitus sai yritysjohtajilta 7,3. Sote- ja aluehallintouudistuksen hoitamisesta hallitus sai kuitenkin yritysjohtajilta arvosanana pohjalukemat 5,7. Viime keväänä arvosana oli 6,5 ja kaksi vuotta sitten 6,9.

“Sote- ja aluehallintouudistuksen arvosanan putoaminen heijastaa hankkeen takkuavaa etenemistä. Nyt tarvitaan päätöksentekokykyä uudistuksen toteuttamiseksi, jotta sote-kustannusten jatkuva kasvu saadaan hillittyä ja palvelut nykyistä tasa-arvoisemmin kaikkien saataville”, Linnainmaa painottaa.


Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin toteuttamasta Yritysparlamentti-kyselystä, joka suunnattiin 461 yritysjohtajalle eri puolella Suomea. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi 115 yritysjohtajaa, ja vastausprosentti oli 25. Vastaajat kuuluvat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan, Keskuskauppakamarin hallitukseen, alueellisten kauppakamarien hallituksiin tai Kansainvälisen kauppakamari ICC:n Suomen osaston valtuuskuntaan ja hallitukseen. Kysely toteutettiin 23.11.–1.12.2017

Lisätietoja:
Esitys tuloksista: Kauppakamarien Yritysparlamentti-kysely, syksy 2017 (pdf)

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien työvoimakysely:

Leena Linnainmaa
varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
leena.linnainmaa@chamber.fi
p. 050 356 1183

Minna Nore
Toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari
minna.nore@satakunnankauppakamari.fi
p. 044 710 5364

Ritva Toivonen
Toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari
ritva.toivonen@rauma.chamber.fi
p. 040 526 8412