Satakunnan tärkeimmät liikennehankkeet listattu –kärkihankkeena VT8

Julkaistu 7.9.2017, päivitetty 7.12.2017

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Rauman kauppakamarin ja Satakunnan kauppakamarin mukaan Satakunnassa tulee keskittyä VT 8 parannuksiin. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.


”Teknologiateollisuuden kasvu ja positiivinen rakennemuutos alueellamme tekevät väyläinvestoinneista entistäkin välttämättömämpiä. Rauma-Pori välin kehittäminen liikenteen sujuvuuden ja erityisesti turvallisuuden parantamiseksi on tärkeää”, sanoo Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore. ”VT 8 varrella olevat isot investointihankkeet, kuten Venatorin jälleenrakennushanke, lisäävät osaltaan tien merkittävyyttä. Koko kauppakamariverkoston yhteinen tavoite on, että tavaraliikenne kulkee vähintään 70km/h keskinopeudella, mikä tarkoittaa käytännössä pääväylillä nopeutta 100km/h”, Nore toteaa

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueidemme pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

“Liikennejärjestelmän suunnittelu on murroksessa. Nyt mietitään askelmerkkejä myös tulevalle maakuntauudistuksella, jossa maakunnille siirtyy vastuuta tienpidosta ja liikenteen suunnittelusta”, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario painottaa.

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on Saarion mukaan suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

“Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella”, Saario toteaa.


Lisätietoja:

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2017

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari
minna.nore@satakunnankauppakamari.fi, p. 044 710 5364

Kaisa Saario, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija
kaisa.saario@chamber.fi, p. 040 5613 597